Universiteit van AmsterdamAfscheidscollege van Walter Everaerd en symposium Wetenschappelijke seks
vrijdag 28 juni 14.00 uur
Afscheidscollege en symposium Klinische psychologie

Prof. dr. W.T.A.M. Everaerd, hoogleraar Algemene klinische psychologie: Over vooruitgang in de klinische psychologie. Vooruitgang in de klinische psychologie is afhankelijk van de uitbreiding van klinisch-psychologische kennis. Er is geen vooruitgang zolang klinisch psychologen het niet beter doen dan andere mensen die luisteren en adviezen geven op grond van hun levenservaring. In dit college wil Everaerd duidelijk maken dat vooruitgang in de klinische psychologie nu vooral voortkomt uit de kritische toetsing van ideeën, waarbij experimentele toetsing onmisbaar is. Hij zal betogen dat de werkzaamheden van een klinisch psycholoog vooral bestaan uit uitleg geven over oorzaken van en remedies voor de problemen van cliënten. Dat is onvoldoende. Het is volgens Everaerd van belang om in te zien dat de meest onhanteerbare problemen zoals bijvoorbeeld obsessieve seksuele begeerte, verslaving, ongeremde agressie, ernstige denkstoornissen of geheugenproblemen niet erg veranderen met behulp van de gebruikelijke therapeutische conversatie en een beroep op de rede. Vooruitgang mag worden verwacht als wij meer begrijpen van de 'onredelijke' besturing van menselijk gedrag. Ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. W. Everaerd is er eveneens op vrijdag 28 juni een symposium met als titel Wetenschappelijke seks. Prof. dr. Dymph van den Boom (decaan van de Faculteit der Maatschappij-en Gedragwetenschappen) en prof. dr. Paul Emmelkamp (programmaleider Klinische psychologie) openen het symposium. Vervolgens gaan prof. dr. Louis Groen (Transseksuologie, VU), dr. Ellen Laan (Klinische psychologie, UvA) en prof. dr. Ruut Veenhoven (Sociologie, EUR) in op respectievelijk: Lijfelijke seks, Beleefde seks en Bevrijde seks. Dr. Luk Gijs (Klinische psychologie en gezondheid, UU) houdt een rede onder de titel Op zoek naar de zin van seks, een overzicht van Walter Everaerds loopbaan.
Locatie (afscheidscollege en symposium): Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Tel: 020-525 2695
Fax: 020-525 4963

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met UvA-Persvoorlichting, tel.020-525 2695. Het volledige programma van de Universiteitsdag vindt u op de website van Bureau Alumnirelaties: www.uva.nl/alumni.

Deel: ' Symposium Wetenschappelijke seks '
Lees ook