Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 19 mei 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Symposium bij de opening van het Heyendael Instituut Nijmegen WIE DAAGT WIE UIT? OVER WAT WETENSCHAPPERS VAN ELKAAR KUNNEN LEREN

Wetenschappers uit verschillende disciplines met elkaar in gesprek brengen en hen uitdagen tot uitspraken, dat wil het nieuwe Heyendael Instituut van de KU Nijmegen. Het Instituut presenteert zich op zaterdag 22 mei met een symposium onder de titel: Wie daagt wie uit? Toonaangevende wetenschappers uit verschillende disciplines gaan met elkaar in debat over de vraag wat theologie en hun eigen vak aan elkaar hebben. De bijdragen verschijnen in de eerste Heyendael-bundel Theologie uitgedaagd. Spreken over God binnen het wetenschapsbedrijf. Het symposium vindt plaats in het Aula-/Congresgebouw van de KU Nijmegen, Comeniuslaan 2; tijd: 9.30-18.00 uur; de toegang is gratis.

In het Heyendael Instituut worden de verschillende wetenschappen met elkaar in discussie gebracht. Het insituut wil zo een rol spelen bij het vinden van gemeenschappelijke overtuigingen en oriëntaties op het niveau van de wetenschappen, maar ook op het niveau van de maatschappij. De wetenschappen die ooit die oriënterende functie hadden, de filosofie en de theologie, bieden zich daarbij aan als de discussieleiders. Op dit eerste symposium gaan natuurwetenschappers, literatuurwetenschappers, filosofen en theologen met elkaar in debat over wie nu eigenlijk wat en van wie moet leren

Sprekers zijn: prof. dr. Jan Peters (opening), prof. dr. Hermann Häring (Over de fragmentatie van wereld en werkelijkheid), dr. Ria van den Brandt (Literatuur als openbaring), prof. dr. Henk Barendregt (de juiste zingeving: wetenschap en religie) en dr. Palmyre Oomen (Theologie - exacte wetenschappen: een asymmetrische interactie). De dag wordt afgesloten met een forum, waarin zitting hebben: jurist prof. Ybo Buruma, econoom prof. Eelke de Jong en arts Hanneke van Laarhoven.

Heyendael Instituut

Het Heyendael Instituut is een onderzoeksinstituut dat met interdisciplinaire onderzoeksprogramma's een bijdrage wil leveren aan de vraag naar de relevantie van de christelijke traditie voor de hedendaagse cultuur. In het bijzonder richt de vraagstelling van het instituut zich op de rol en de betekenis van de theologie, filosofie en de overige disciplines in de huidige en toekomstige samenleving. Het Heyendael Instituut is gevestigd aan de KU Nijmegen, Postbus 9100,
6500 HA Nijmegen, tel. (024) 361 15 61 / 322 46 29.

Zie ook persbericht pv99-36.

Nadere informatie over de uitgave Theologie Uitgedaagd.

Theologie uitgedaagd
tekstbundel bij opening Heyendael Instituut Nijmegen

Zaterdag 22 mei verschijnt Theologie uitgedaagd, de eerste bundel van het Heyendael Instituut Nijmegen. Het boek bevat naast de lezingen van het openingssymposium artikelen van Anton Houtepen en Erik Borgman.

Ria van den Brandt, filosofe en coördinator van de onderzoekslijn geesteswetenschappen gaat in op wat de theologie kan hebben aan moderne literatuur. Anders dan Erik Borgman vindt zij, dat het interdisciplinair onderzoek van het Heyendael Instituut niet de 'terugkeer van God' als thema moet nemen. Dat zou een inperking betekenen. De theologie wordt op die manier niet tot op het bot door de twintigste-eeuwse literatuur uitgedaagd. Wil ze echt geconfronteerd worden met de hedendaagse literatuur, dan is het noodzakelijk een meer functionele benadering te kiezen. Anders gezegd: de theologie moet dan vragen stellen als: welke lezer identificeert zich met welke literaire tekst en waarom? Of: 'welke verzameling van literaire teksten worden binnen theologische en filosofische discoursen uitgekozen als inspiratiebron en waarom?' Welke gemeenschappen identificeren zich met welke verhalen en waarom?' Welke verhalen zijn het die feitelijk vlees en bloed blijken te geven aan structuren van zin en zinloosheid.' Palmyre Oomen beschrijft hoe de theologie en de natuurwetenschappen zo ver uit elkaar zijn geraakt. Het beeld dat beide thans van elkaar hebben, strookt nauwelijks met de werkelijkheid. Oomen, van huis uit biologe, schetst het belang van een toenadering tussen die twee.
Verwijzend naar 'De ontdekking van de Hemel' van Harry Mulisch, laat Hermann Häring zien dat het vandaag de dag zo sterk levende besef van fragmentatie toch tegelijk een verlangen naar eenheid, naar heelheid veronderstelt. Häring ontvouwt dat minutieus aan de hand van Mulisch' roman en tegelijkertijd aan de hand van de geschiedenis van theologie en kerk en van filosofie en theologie. Häring, directeur van het Heyendael Instituut, benadrukt tot slot dat het Heyendael Instituut geen instituut wordt, dat remedies gaat geven voor pessimistische cultuuranalyses. Nee: voorop moet staan: wetenschappelijke precisie en interdisciplinariteit. Hij benadrukt dat interdisciplinariteit niet altijd en per definitie mooi is. Met interdisciplinariteit is niet gezegd, dat de wetenschappen nu allemaal gaan samenwerken om tot grote overeenkomsten te komen. De wetenschappen blijven afzonderlijke wetenschappen. Een conflict tussen al die interpretaties die ze van de werkelijkheid bieden is dus eerder aan de orde van de dag, dan dat het van voorbijgaande aard is. Anton Houtepen heeft een mooi artikel geschreven, waarin hij verschillende visies op de theologie ontwerpt. Steeds laat hij zien wat die visie betekent voor de dialoog van de theologie met andere wetenschappen: medische, natuur, literatuur etc. Erik Borgmans artikel is prikkelend. Hij constateert een terugkeer van God in onze hedendaagse maatschappij en vindt dat die terugkeer in verschillende wetenschapsgebieden nauwkeuriger moet worden geëxploreerd. 'Zo kan zichtbaar worden dat wat door velen in het betreffende vakgebied ongetwijfeld als een randverschijnsel wordt beschouwd, uiteindelijk te maken heeft met kernvragen van de discipline, wat tevens de kans biedt vakwetenschappers voor de cultuurtheologisch project te interesseren.'

De theologie uitgedaagd. Spreken over God binnen het wetenschapsbedrijf', onder red. van Ria van den Brandt en Rob Plum, ca. 170 pagina's, uitgave van Meinema in Zoetermeer. Prijs ca. f 27,--. Recensie-exemplaren verkrijgbaar bij Boekencentrum Uitgevers, Zoetermeer, tel. 079 3615481, Gerda van der Haar.


Deel: ' Symposium Wie daagt wie uit? '
Lees ook