Synergy Pharmaceuticals kondigt sluiting aan van openbare emissie van 1.875.000 aandelen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- 20111207 --

Synergy Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: SGYPD, SGYPU),een ontwikkelaar van nieuwe geneesmiddelen ter behandeling van gastro-intestinale stoornissen en ziektes, heeft de sluiting aangekondigd van een onderschreven openbare emissie van 1.875.000 aandelen voor de prijs van $8,00 per aandeel. Ieder aandeel omvat twee gewone aandelen plus een garantie voor de aankoop van één gewoon aandeel. De gewone aandelen en garanties zijn pas afzonderlijk overdraagbaar na(i)de volle uitoefening van de overtoewijzingsoptie van de garant, of (ii)15 januari 2012. Iedere garantie zal worden uitgeoefend tegen een prijs van $5,50 per aandeel, is uitoefenbaar na het scheiden van de aandelen en zal vijf jaar na de uitgiftedatum vervallen. Als de warrants afzonderlijk worden overgedragen, zullen deze worden verhandeld op de NASDAQ-kapitaalmarkt onder het symbool “SGYPW”. De netto-opbrengst voor Synergy bedraagt ongeveer $13,97 miljoen, na aftrek van de garantievermindering en geschatte emissiekosten. Ook heeft Synergy de garanten een optie van 45 dagen verleend voor de aankoop van 281.250 extra aandelen om eventuele overtoewijzing te dekken. Op 28 december 2011 zullen de gewone aandelen worden verhandeld op de NASDAQ-kapitaalmarkt onder het symbool “SGYP.”

Synergy is van plan de netto-opbrengst van deze emissie aan te wenden voor de financiering van haar activiteiten voor onderzoek & ontwikkeling, waaronder het lopende klinische plecanatide-onderzoek van fase II/III en het klinische fase 1-onderzoek van SP-333. Ook zal deze worden gebruikt voor bedrijfskapitaal en andere algemene ondernemingsdoeleinden.

Aegis Capital Corp. was de exclusieve book-running manager en EarlyBirdCapital, Inc. de co-manager voor de emissie. Voor de aandelen is er een inschrijvingsverklaring met bijgaande basisprospectus ingediend op formulier S-3 bij de Securities and Exchange Commission, die op dit moment van kracht is. Een voorlopige aanvullende prospectus over de emissie is bij de SEC ingediend. Deze is beschikbaar op de website van de SEC op https://www.sec.gov. Exemplaren van het definitieve supplement bij de prospectus met betrekking tot de emissie kunnen worden verkregen bij het kantoor van Aegis Capital Corp., Prospectus Department, 810 Seventh Avenue, 11th Floor, New York, NY, 10019, telefoon: 212-813-1010, of stuur een e-mail naar: prospectus@aegiscap.com, of op de hierboven vermelde website van de SEC.

Dit persbericht is geen aanbieding tot verkoop of uitnodiging voor een bod tot aankoop van deze waardepapieren. Evenmin zal verkoop van deze waardepapieren plaatsvinden in een staat of rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop niet is toegestaan.

Over Synergy Pharmaceuticals, Inc.

Synergy is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich concentreert op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen ter behandeling van gastro-intestinale stoornissen en aandoeningen. Het door Synergy ontwikkelde kandidaat-geneesmiddel is een synthetisch analoog van het menselijke gastro-intestinale hormoon uroguanyline, en werkt door activering van de GC-C-receptor op epitheelcellen binnen het gastro-intestinale traject. Onlangs is een klinische studie van fase IIa afgerond. Hierin werd het gebruik van plecanatide ter behandeling van patiënten met chronische constipatie onderzocht. Synergy is in oktober 2011 van start gegaan met een fase II/III-onderzoek van 90 dagen naar het gebruik van plecanatide bij patiënten met chronische constipatie, met herhaalde orale toedieningen en een placebocontrolegroep. Plecanatide wordt tevens ontwikkeld voor de behandeling van PDS-C. Het eerste onderzoek met PDS-C-patiënten is gepland voor 2012. Meer informatie vindt u op https://www.synergypharma.com.

Bepaalde uitspraken in dit persbericht met betrekking tot de toekomst moeten worden beschouwd als uitspraken met betrekking tot de toekomst (“forward-looking statements”) in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze uitspraken zijn te herkennen aan het gebruik van woorden die betrekking hebben op de toekomst, zoals "verwachten", "veronderstellen", "voorzien", "schatten", "van plan zijn" en andere uitdrukkingen. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van Synergy. Het is mogelijk dat de uiteindelijke resultaten hiervan wezenlijk zullen afwijken. Er zijn diverse factoren die ervoor zouden kunnen zorgen dat de werkelijke ontwikkelingen wezenlijk afwijken van welke in deze uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn voorgesteld. Tot deze factoren behoren, onder andere, wezenlijke concurrentie; ons vermogen onze activiteiten als onderneming voort te zetten; onze behoefte aan aanvullende financiering; onzekerheden betreffende octrooibescherming en gerechtelijke processen; onzekerheid betreffende de ontvangst van vergoedingen van overheden of derde partijen; beperkte verkopen en marketinginspanning en afhankelijkheid van derden; en risico's verbonden aan het niet verkrijgen van FDA-vergunningen en -goedkeuringen en niet-naleving van FDA-voorschriften. Net als bij alle andere farmaceutische producten die in ontwikkeling zijn, zijn aanzienlijke onzekerheden verbonden aan de ontwikkeling, goedkeuring door regulerende instanties en het op de merkt brengen van nieuwe producten. Er zijn geen garanties dat toekomstige klinische onderzoeken waarover in dit persbericht wordt gesproken zullen worden voltooid of zullen slagen, of dat goedkeuring voor een product wordt gegeven door een regulerende instantie voor een bepaalde indicatie of een product een commercieel succes zal zijn. Synergy neemt niet de verplichting op zich uitspraken met betrekking tot de toekomst te actualiseren of te herzien. Beleggers dienen kennis te nemen van de risicofactoren die worden vermeld op Formulier 10-K van Synergy voor het jaar eindigende op 31 december 2010 en de periodieke rapporten die zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
Bedrijf:
Synergy Pharmaceuticals, Inc.
Gary S. Jacob, Ph.D., 212-297-0020
President en CEO
gjacob@synergypharma.com
of
Investors en media:
Rx Communications Group, LLC
Melody A. Carey, 917-322-2571

mcarey@rxir.com

Ticker_symbol NASDAQ:SGYPD
Ticker_symbol NASDAQ:SGYPU

Deel: ' Synergy Pharmaceuticals sluit openbare emissie van 1.875.000 aandelen '
Lees ook