Syntens

250 ondernemers volgden ICT workshops

Vanaf september organiseert Syntens, Innovatienetwerk voor Ondernemers, opnieuw

in samenwerking met de Kamer van Koophandel Friesland en het ICT center

Friesland, een aantal workshops voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf

die willen invoegen op de digitale snelweg. Dankzij een forse bijdrage van het

Ministerie van Economische Zaken in het kader van'Nederland gaat Digitaal' is

deelname aan de workshops voor ondernemers kosteloos. EZ wil namelijk dat

Nederland een meer vooraanstaande positie gaat bekleden waar het gaat om

e-commerce.

Op dit moment zijn veel ondernemers serieus bezig met de oriëntatie op internet.

Dat aantal groeit gestaag, maar toch zien nog niet alle ondernemers de

toegevoegde waarde van elektronisch zakendoen. Zo is nog niet voldoende bekend

dat aansluiting op de elektronische snelweg voordelen kan opleveren als

tijdwinst, efficiency, gemak en kostenbesparing.

Collectieve workshops en individuele spreekuren

De Kamer van Koophandel, het ICT center en Syntens organiseren al ruim een jaar

workshops in het kader van de landelijke EZ-campagne 'Nederland gaat digitaal'.

In die tijd hebben 250 ondernemers deelgenomen aan een of meerdere workshops.

Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij elke Syntens-vestiging in de speciaal

daarvoor ingerichte multimediaruimte, de zogenaamde E-room en in Friesland ook

bij de Kamer van Koophandel. Ondernemers worden tijdens een basiscursus wegwijs

gemaakt op internet. Voor degenen die al meer weten over elektronisch zakendoen

worden bepaalde thema's, zoals onder andere marketing, betaling en beveiliging

uitgediept. Tijdens de workshops ontmoeten ondernemers andere ondernemers die

met dezelfde zaken bezig zijn. Voor specifieke vragen kunnen bedrijven terecht

bij het wekelijkse spreekuur Elektronisch Zakendoen. Hier kunnen ondernemers in

een vertrouwelijke sfeer bespreken wat elektronisch zakendoen voor de

onderneming betekent.

Meer informatie

Nadere informatie over dit initiatief is te vinden op de website van de

overheid (www.nederlandgaatdigitaal.nl) en op de site van Syntens

www.syntens.nl/leeuwarden. Ondernemers die belangstelling hebben voor het volgen

van een workshop kunnen zich digitaal aanmelden via www:nederlandgaatdigitaal.nl

. Ondernemers die een afspraak willen maken voor het spreekuur kunnen bellen

naar de Syntens vestiging Leeuwarden 058 215 81 58 of de Kamer van Koophandel

(058) 2954321.

Syntens is een landelijke organisatie met vijftien vestigingen. Hierdoor kent

zij de regionale situatie en heeft contacten met tal van partijen. De adviseurs

ondersteunen bedrijven bij vernieuwingen op het gebied van ICT, Product- en

Procesvernieuwing, Marketing en Strategie, Personeel & Organisatie, Nieuw

Ondernemerschap en Samenwerking. Omdat het vernieuwend vermogen van het

bedrijfsleven bijdraagt aan de concurrentiekracht van ons land, wordt het werk

van Syntens gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.Deel: ' Syntens organiseert ICT workshops voor ondernemers '
Lees ook