Syntens

Syntens ziet lacunes in millenniumvoorbereiding

Grote millenniumactie in MKB

Ruim 20.000 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zullen zich de komende dagen moeten afvragen of zij zich voldoende hebben voorbereid op het millennium. Dit stelt Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, bij de aanbieding van een mailing aan een aantal sectoren in het MKB. De 20.000 bedrijven maken deel uit van belangrijke toeleveringssectoren, zoals de voedingsmiddelenindustrie en de installatietechniek. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat deze millenniumgevoelige branches nog niet of nauwelijks voorbereid zijn op mogelijke millenniumproblemen.

Ondernemers in de voedingsmiddelenindustrie en de installatietechniek, maar eveneens in de bakkers- en de visserijbranche, ontvangen deze dagen een millenniuminformatiepakket. Syntens heeft aan de hand van branchespecifieke voorbeelden een gratis informatiepakket samengesteld. Hiermee kan de ondernemer het eigen bedrijf vergelijken met het bedrijf van een collega-ondernemer uit dezelfde branche. Zo kan hij of zij binnen korte tijd bepalen hoe het staat met de millenniumgevoeligheid in het eigen bedrijf.

In nauw overleg tussen Syntens en het Ministerie van Economische Zaken, het Millennium Platform, MKB Nederland en brancheorganisaties is deze aanpak tot stand gekomen. De informatiepakketten zijn zo samengesteld dat de ondernemers snel inzicht krijgen in de millenniumsituatie van het eigen bedrijf, zodat er tijd overblijft om actie te ondernemen voor 1 januari 2000. Het pakket bevat het verslag van een millenniumdoorlichting bij een vergelijkbaar bedrijf in dezelfde branche, een stappenplan en een checklist waarmee de ondernemer direct aan de slag kan. De informatie is geschikt als voorbereiding, en als controle wanneer er al enige aandacht besteed is aan het millenniumprobleem.

Initiatiefnemer Syntens maakt kennis toegankelijk en toepasbaar voor het MKB door ondernemers, waar nodig, in contact te brengen met specialisten op diverse gebieden. De organisatie is op 1 januari 1998 ontstaan uit de fusie van het InnovatieCentra Netwerk Nederland (ICNN) en IMK Voorlichting. Er zijn 15 vestigingen verspreid over heel Nederland. Omdat het Ministerie van EZ en andere overheidsinstellingen groot belang hechten aan innovatie door kleine en middelgrote ondernemingen, financieren zij de activiteiten van Syntens. Hierdoor kan Syntens onafhankelijk werken en bestaat er voor ondernemers geen financiële drempel wanneer zij een beroep doen op de diensten van Syntens.

Deel: ' Syntens ziet lacunes in millenniumvoorbereiding MKB '
Lees ook