Belgische Krijgsmacht

Persmededeling 033 van 21 februari 2000

Syntheseoefening "YELLOW HEAVEN"
Deelname van een Luxemburgs detachement aan de opdracht BELUKOS 3 in KOSOVO

In het kader van de voorbereiding van de opdracht BELUKOS 3 in KOSOVO zal een synthese oefening gehouden worden van 28 februari tot 3 maart 2000 in de streek van VIELSALM, COO en SPA. De 17de Gemechaniseerde Brigade uit SPICH (BRD) is de grote eenheid verantwoordelijk voor de voorbereiding van deze opdracht waaraan een 640-tal belgische militairen zullen deelnemen. Deze behoren voornamelijk tot het Eerste Regiment Jagers te Paard uit LEOPOLDSBURG, het Eerste Regiment Karabiniers Wielrijders uit SPICH (BRD), het Eskadron Tweede Jagers te Paard uit ALTENRATH (BRD), de Eerste Compagnie Gevechtsgenie uit BURCHT en het Twintigste Bataljon Logistiek uit SPICH (BRD).

Een Luxemburgs Detachement samengesteld uit een peloton verkenners (ongeveer 20 militairen) en een CIMIC (Civil Military Cooperation) ploeg zal eveneens deelnemen aan de opdracht KFOR (NATO Strijdmacht voor KOSOVO) in de schoot van BELUKOS 3 vanaf begin April 2000. Het zal onder operationeel commando staan van de Belgische Detachementscommandant, Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder Johan SWENNEN, Commandant van het Eerste Regiment Jagers te Paard en zal ontplooid worden te LEPOSAVIC (Noorden van KOSOVO). De opdrachten van dit detachement zijn gelijkaardig aan deze die zij uitgevoerd hebben in de schoot van het Detachement BELUBG dat ontplooid was in BOSNIË.

Zoekwoorden:

Deel: ' Syntheseoefening "Yellow Heaven" Belgische Krijgsmacht '
Lees ook