Koninklijke Volker Wessels Stevin

Syst-O-Matic verzelfstandigd door middel van
managment buy-out

Rotterdam, 15 januari 1999

De raad van bestuur van Koninklijke Volker Wessels Stevin nv deelt mede dat Syst-O-Matic, onderdeel van Bv Nederland Haarlem Traffic, Parking & Industry te Haarlem per 31 december 1998, door middel van een management buy-out, is verzelfstandigd.

Deel: ' Syst-O-Matic verzelfstandigd door managment buy-out '
Lees ook