ministerie van directie sociale zaken voorlichting, en werkgelegenheid bibliotheek en documentatie

24 februari 2000 nr. 2000/033

illegale tewerkstelling wordt verder ontmoedigd

in de toekomst kan een werkgever een tewerkstellingsvergunning worden geweigerd als hij eerder is veroordeeld wegens illegale tewerkstelling van vreemdelingen. met deze bepaling wordt het illegaal te werk stellen van vreemdelingen verder ontmoedigd.

dit blijkt uit een voorstel tot wijziging van de wet arbeid vreemdelingen (wav) van minister de vries van sociale zaken en werkgelegenheid. het voorstel is naar de tweede kamer gestuurd. de wet wordt gewijzigd om de handhaving en de uitvoering te verbeteren. de verbeteringen zijn een gevolg van de evaluatie van de wav.

de wav regelt dat een werkgever een tewerkstellingsvergunning nodig heeft voor werknemers van buiten de europese economische ruimte (eer: alle eu-landen en noorwegen, ijsland en liechtenstein). het belangrijkste doel van de wet is om vacatures zo mogelijk te laten vervullen door mensen die beschikbaar zijn in nederland en in de andere eer-landen.

een andere wijziging houdt in dat in de wet een bepaling zal worden opgenomen dat werkgevers die een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor zover dat redelijk is moeten meewerken aan het (om)scholen van werkzoekenden die vrij tot de nederlandse arbeidsmarkt zijn toegelaten. met het opnemen van deze bepaling wordt voorkomen dat voor bepaalde vacatures wellicht tot in lengte van jaren mensen van buiten de eer moeten worden aangetrokken.

de verruiming van de mogelijkheden voor asielzoekers om te werken waarmee de ministerraad december vorig jaar heeft ingestemd, zal worden geregeld in een algemene maatregel van bestuur. de verruiming betekent onder meer dat asielzoekers in een periode van 39 weken maximaal 12 weken mogen gaan werken. nu ligt dat nog op maximaal 12 weken binnen één jaar. ook de aard van het werk wordt uitgebreid van bepaalde vormen van kortdurende arbeid (oogstwerkzaamheden bijvoorbeeld) tot alle vormen van betaald werk.

Deel: ' SZW illegale tewerkstelling wordt verder ontmoedigd '
Lees ook