T&A RADAR BV

T&A RADAR presenteert uitvinding aan geofysische wereld

3D Borehole Radar technologie belangrijke innovatie

Amsterdam, donderdag 12 juli, T&A RADAR BV presenteert vandaag de 3D Borehole Radartechnologie aan de wereld. De 3D Radar technologie, die een betere verkenning van de bodem mogelijk maakt, betekent een doorbraak op het gebied van grondradar technologie. Deze innovatie levert sneller en kwalitatief betere informatie op voor blindgangerdetectie, tunnelboringen, jetgrout injecties en het doormeten van olie- en gasreservoirs.

De techniek van de 3D Borehole Radar (BHR) combineert richtinggevoeligheid met energie focussering door achter de dipool zend- en ontvangstantenne roterende reflectoren te plaatsen. Het laserconcept is uniek in de wereld; tot nu toe is men er nooit in geslaagd zender en ontvanger te integreren in één systeem dat vanuit één boorgat met voldoende bereik en precisie de bodemsamenstelling kan bepalen en de exacte positie van objecten kan vaststellen. Afhankelijk van de bodemgesteldheid, kan de omgeving van een boorgat in een straal van 5 tot 20 meter worden verkend. Voorheen was dat slechts mogelijk tot circa 1.0 meter rond een boorgat. T&A RADAR heeft inmiddels patent aangevraagd op de 3D BHR technologie.

'De vraag naar apparatuur die vanuit boorgaten metingen kan uitvoeren, waarbij nauwkeurig de positie bepaald kan worden van obstakels en geologische overgangen wordt de laatste jaren steeds groter. De 3D radartechnologie kan wereldwijd worden ingezet voor de tunnelbouw, bij de injectie van jetgrout kolommen, de olie- en gasexploratie en bij de diepte detectie van blindgangers,' aldus Robert van Ingen, directeur van T&A RADAR.

De toepassing van de 3D radartechnologie bij dieptedetectie van blindgangers vermindert in een aantal gevallen het aantal boringen sterk. Dit betekent dat een kostenreductie van 60 tot 80% en kwaliteitsverhoging ten opzichte van de huidige meetmethoden te behalen valt. De inzet van de 3D radartechnologie bij de tunnelbouw verlaagt de technische en financiële risico's en verhoogt tegelijkertijd de veiligheid aanzienlijk.


Over T&A RADAR BV
T&A RADAR BV is onderdeel van T&A SURVEY BV en gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf is opgericht door de geoloog drs. Robert van Ingen. T&A is gespecialiseerd in het uitvoeren van geofysisch bodemonderzoek, het ontwikkelen van geofysische onderzoeksapparatuur en consultancy op het gebied van geofysica en geologie.

Meer informatie en persberichten over T&A, de voordelen en specifieke toepassingen van de 3D Borehole Radar vindt u op de website: www.ta-radar.nl

Contact voor journalisten Dorien van Schie, Tel: +31 (0)6 11316714, e-mail : VanSchie@ta-radar.nl

12 jul 01 11:18

Deel: ' T&A Radar presenteert uitvinding aan geofysische wereld '
Lees ook