PERSBERICHT - embargo tot 21 april a.s. (om 16.00 uur?)

Den Haag, 16 april 1999

Taakverdeling achilleshiel bij bedrijfsopvolging in familiebedrijven Het is moeilijk goede en heldere afspraken te maken met de vertrekkende ondernemer over de verdeling en overdracht van taken en verantwoordelijkheden. Dat is de ervaring van veel opvolgers zo blijkt uit een onderzoek naar opvolging in familiebedrijven van de vereniging Jong Management in samenwerking met het Centrum van het Familiebedrijf. De resultaten van het onderzoek zijn 21 april in Amsterdam gepresenteerd op het door Jong Management georganiseerd symposium 'Opvolging in familiebedrijven; ervaringen en visies van opvolgers'.

Goede voorbereiding
Uit het onderzoek blijkt voorts dat achteraf bezien het ontbreken van een goede taakverdeling onnodige spanningen gaf. Hierdoor verliep de overname problematischer dan nodig was.
Opvolgers bereiden zich wel steeds beter voor op de overname. Ruim tachtig procent gaat na de opleiding eerst in een ander bedrijf werken alvorens toe te treden tot het familiebedrijf. Deze periode bedraagt gemiddeld 4 jaar en 65% van de opvolgers doet ook ervaring op in andere branches dan waarbinnen het familiebedrijf actief is. Ook laten opvolgers zich in meerderheid bijstaan door eigen adviseurs. Bij één op de vijf opvolgingen blijkt dat de overdragende ondernemers en de opvolger ieder hun eigen adviseurs hebben om de opvolging zo zakelijk en objectief mogelijk te regelen. Bij twee van de vijf opvolgingen heeft men gedeeltelijk eigen adviseurs. Dit voorkomt later ook problemen met familieleden die het bedrijf niet overnemen, aldus verschillende opvolgers.

Leidinggeven
Van de opvolgers die aan het onderzoek hebben meegewerkt verwacht 33% dat men het bedrijf met meerderen overneemt. Bij 19% is al sprake van het zogenoemde meerhoofdig leiderschap waarbij bijvoorbeeld twee broers of een broer en zus leiding en eigendom gezamenlijk hebben overgenomen. Overigens beschrijven opvolgers hun stijl van leidinggeven als minder autoritair, meer delegerend en meer gericht op samenwerking in vergelijking met de overdragende generatie ondernemers. Het lijkt erop dat de generatiewisseling in veel familiebedrijven niet alleen een wisseling van de wacht betreft, maar ook gepaard gaat met een andere manier van ondernemen en omgaan met medewerkers.

Publicatie
De resultaten van het onderzoek, dat mogelijk is gemaakt dankzij de steun van de ING Bank en BDO Accountants en Adviseurs, zijn gebundeld in het boekje 'De opvolger aan het woord; ervaringen en visies van opvolgers bij de overname van het familiebedrijf'. De publicatie geeft tevens praktische tips voor familieleden die in de nabije toekomst het eigen bedrijf willen voortzetten. Het boekje is te bestellen bij de vereniging Jong Management VNO-NCW in Den Haag, telefoon 070 - 349 04
75.

Deel: ' Taakverdeling achilleshiel opvolging in familiebedrijven '
Lees ook