NVLF

Taalachterstand is ook met Logopedie aan te pakken

De discussie in de media over het zwakke niveau en de magere resultaten van het taalonderwijs op de zogenoemde 'zwarte scholen' heeft de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) met grote belangstelling gevolgd. Logopedisten weten uit ervaring dat het opheffen van spraak-taalachterstand intensieve begeleiding en veel tijd vergt, zelfs als de gezinsomstandigheden optimaal zijn.

Logopedisten hebben in hun opleiding de nodige kennis en vaardigheden opgedaan om kinderen met spraak-taalachterstand met succes te behandelen. Deze kennis en vaardigheden zijn ook goed en succesvol inzetbaar bij kinderen van allochtone afkomst met spraak en/of taalachterstand.

Het verwondert de NVLF dat in de discussie in de media de inzetbaarheid van logopedisten in deze problematiek volledig buiten beeld blijft. De Nederlandse samenleving en de allochtone kinderen zouden er zeer gebaat mee zijn als de logopedische deskundigheid in grote mate zou worden ingezet voor het wegwerken van spraak-taalachterstand bij allochtone kinderen.

Uiteraard kan dit niet gefinancierd worden vanuit het (uiterst krappe) budget van de gezondheidszorg, maar dienen OC&W en de lagere overheden hiervoor middelen beschikbaar te stellen. De NVLF is graag bereid over mogelijke inventieve oplossingen mee te denken.

Mededeling voor de redactie:
Voor verdere inlichtingen:
Mevr. M.C. Aal, voorzitter NVLF, tel. 033 - 4635392 / 06 - 55171160 Hr. W.H.A. van der Tas, directeur NVLF, tel. 0182 - 524 044

04 feb 00 09:36

Deel: ' Taalachterstand is ook met logopedie aan te pakken '
Lees ook