op 6 april om 20.15uur in de Synagoge in de Folkingestraat te Groningen

NO(O)RDSCHRIFT

No(o)rdschrift is een taal&poëziefestival met de kleuring van de drie rijkstalen Nederlands, Fries en Hoogduits, en alle streektalen die tussen die drie talen worden gesproken, zoals daar zijn Stadsfries, Bildts, Westerkwartiers, Skylger Fries, Hogelandsters, Muntendams, Knols, Plattdeutsch, en heel veel andere.

No(o)rdschrift is een samenwerkingsverband tussen dichters uit Groningen, Leeuwarden en Bremen. Nederland ondertekende in 1992 het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, van de Raad van Europa, en No(o)rdschrift is het eerste taal&poëziefestival in Europa dat kiest voor regionale taalvariatie als basis. Het programma van No(o)rdschrift gaat elk jaar driemaal, eenmaal in elk van de drie regios, met dichters uit alle drie de taalgebieden. Zo wordt het festival een inspirerende ontmoeting tussen dichters en lezers in de rijkstalen en in de streektalen.

Op 6 april 2000 opent No(o)rdschrift haar tweede jaar met een nieuw taal&poëziefestival. In de Synagoge aan de Folkingestraat met: Jurrie Bosker
Inge Buck
Remco Ekkers
Tsjêbbe Hettinga
C.O. Jellema
Henk Scholte
Carl Scholz
Albertina Soepboer
Peter Visser

Voor de pauze (en ook later in het programma) is er een laid van Henk Scholte. Remco Ekkers houdt een inleiding, en dan lezen de dichters C.O. Jellema, Albertina Soepboer (Friese poëzie), Peter Visser (Hogelandsters) en Carl Scholz (Plattdeutsch) voor. Daarna gaan zij onder leiding van Remco Ekkers in gesprek over de vertalingen die elk van hen gemaakt heeft van het "Sneeuwsonnet" van C.O. Jellema. (Zie hieronder). Na de pauze lezen voor Inge Buck (Hoogduits), Jurrie Bosker (Gronings) en Tsjêbbe Hettinga (Fries). No(o)rdschrift is een plek voor een ontmoeting, tussen de talen, tussen dichters, tussen lezers en poëzie.
*Peter Visser vertaalde een gedicht van Albertina Soepboer in het Hogelandsters, Maria van Daalen vertaalde enkele gedichten van Inge Buck in het Nederlands. Deze vertalingen zullen aan de zaal beschikbaar zijn, evenals de vertalingen van het "Sneeuwsonnet".
Avondprogramma
Plaats: De Synagoge in de Folkingestraat te Groningen Aanvang: 20.15uur
Toegang: ’10,-

Workshop: 's middags is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop poëzie schrijven geleid door Remco Ekkers. Tijdens deze workshop zal het eigen werk van de deelnemers besproken worden. Aanvang: 16.00uur
Locatie: Kunstencentrum, Oliemulderstraat 51, lokaal 8
Deelname: ’20,- (combinatie workshop en avondprogramma ’25,-) Opgave (telefonisch): 050-8507152 (opgave voor 1 april)

Organisatie: Tjeerd Bruinja en Maria van Daalen

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door:
Het Edonfonds
Gemeente Groningen
Provincie Groningen
Hooge Huys Verzekeringen
De Schrijversschool (Kunstencentrum Groningen)
De Synagoge

Met dank aan o.a.:
Jürgen Dierking (Bremer Literaturkontor)
Nanny Faber
Jac Meles
Dr. W.J. van Bekkum
Ekkers & Paauw

Voor informatie:
Tjeerd Bruinja
Lodewijkstraat 3a
9724 BC Groningen
050-5890071
T.P.Bruinja@let.rug.nl
Maria van Daalen
mariammderooij@castel.nl

Jurrie Bosker kreeg voor zijn eerste sonnettenkrans Hoog Wotter (Styx Publications. 1995) de literaire prijs 1994 van de Stichting 't Grunneger Bouk. In eigen beheer verscheen Hongerige Wolf (15 sonnetten). Inge Buck schrijft gedichten en korte verhalen, maar ook werk voor radio en fil(documentaires). In 1995 ontving zij de Robert Geissendörfer-Preis. In 1999 verscheen de dichtbundel Krähenherz (Bremen: WMIT-Druck-u. Verlags-GMbH). Tsjêbbe Hettinga publiceerde tot nu toe zes dichtbundels. De laatste is Vreemde Kusten/ Frjemde Kusten (met CD, Frysk en Frij, 1995) met vertalingen door Benno Barnard. Een Engelse vertaling, door James Brockway, verscheen als Frjemde Kusten/ Strange Shores (Frysk en Frij, 1999). Een bloemlezing met werk van Obe Postma en Tsjêbbe Hettinga verscheen in 1998 (Fryslân! De wrâld! Friesland! Die Welt!) C.O. Jellema publiceert sinds 1961. Zijn verzamelde gedichten verschenen in 1992 onder de titel Gedichten, Oden, Sonnetten (Querido). Zijn meest recente bundel is Droomtijd (Querido, 1999). Zijn werk werd bekroond met o.a.: de Herman Gorterprijs(1984) en de Hendrik de Vriesprijs(1995). Carl Scholz schrijft gedichten, hoorspelen en korte verhalen in het Plattdeutsch. Zijn meest recente werkVan hem verscheen onder meer: Liekut - En Iesenbahgeschicht (Oldenburg: Holzberg 1989), Leven willt wi.Prosa und Gedichten (Oldenburg: Holzburg 1991) en Nah Bremen to: Bremer Vertellen (Bremen: Hauschild, 1996). Albertina Soepboer publiceert zowel gedichten in het Nederlands als in het Fries. Haar meest recente bundels zijn De Hengstenvrouw (Prometheus, 1997) en It Nachtlân (De Oare útjouwerij, 1998). Peter Visser schrijft in het Hogelandsters. Sinds 1987 is er werk van hem in druk verschenen. Voor de bundel Oet t zicht (1988) ontving hij de literaire prijs van de Stichting 't Grunneger Bouk. In 1999 verscheen n het kader van de Grunneger Boukenmaand Alles oet Laifde. Remco Ekkers schrijft gedichten voor kinderen en volwassenen. Voor zijn jeugdbundel Haringen in sneeuw (Leopold) kreeg hij een zilveren griffel. Andere bundels van Remco Ekkers zijn o.a.: Het Gras Vergeten (Meulenhoff, 1991) en De vrouw van zwaarden(Meulenhoff, 1989). Henk Scholte schrijft gedichten in het Gronings. Deze zijn gebundeld in Vervrömd (Styx, 1995). Daarnaast zingt hij liederen zowel begeleid door Bert Ridderbos als door zijn groep Törf.

Deel: ' Taalpoeziefestival No(o)rdschrift in Synagoge Groningen '
Lees ook