Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-056

Den Haag, 10 maart 2003

Tabaksblat leidt nieuwe commissie corporate governance

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Financiën en VNO-NCW

Uitgenodigd door minister Hoogervorst van Financiën en Economische Zaken hebben VNO-NCW, NCD, VEUO, VEB en SCGOP* een aantal personen verzocht om zitting te nemen in een nieuwe commissie corporate governance. Die commissie moet voor eind 2003 komen met een hernieuwde 'code of best practice' over corporate governance voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Mr. M. Tabaksblat is bereid om als voorzitter van de commissie op te treden. Alle leden** van de commissie zijn gekozen op basis van deskundigheid en zullen hun werk doen zonder last en ruggespraak.

De commissie bouwt verder op de 40 aanbevelingen van een vorige commissie (Commissie Peters). De afgelopen jaren is er op het terrein van corporate governance in Nederland vooruitgang geboekt. Maar er is nog veel verbetering mogelijk en gewenst.

De aanbevelingen van de vorige commissie zullen worden geactualiseerd, verduidelijkt of aangescherpt. De code moet in de pas lopen met de internationale ontwikkelingen.

Alvorens de code vast te stellen, zal de commissie een openbare consultatie van belanghebbenden organiseren.

Naleving van de zelfreguleringcode moet het vertrouwen in het goede en verantwoorde bestuur van ondernemingen vergroten. De slagvaardigheid van ondernemingen op de kapitaalmarkt kan daardoor worden vergroot.

Onderwerpen die in ieder geval aan de orde moeten komen zijn:

De positie van de individuele commissaris en het functioneren van de raad van commissarissen.De daadwerkelijke uitoefening van rechten van aandeelhouders en het functioneren van de algemene aandeelhoudersvergadering.Het functioneren van de raad van bestuur.De relatie met en de rol van de accountant bij de onderneming.

De wijze waarop ondernemingen in de praktijk met de door de commissie op te stellen nieuwe corporate governance regels omgaan (transparantie) en de organisatie van het toezicht op de naleving ervan, behoren eveneens tot de taakopdracht van de commissie.

De taakopdracht van de commissie vindt u op deze internetsite:

https://www.minfin.nl/03-056t.doc

De speech van minister Hoogervorst vindt u op deze internetsite:

https://www.minfin.nl/SpeechCorpGovCie10032003.doc


---

*Ondernemingsorganisatie VNO-NCW; Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen NCD; Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen VEUO; Vereniging van Effectenbezitters VEB; Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen SCGOP.

**Voorzitter mr. M. Tabaksblat, leden mr. A. Westerlaken, Chief legal officer Philips; mr. P.J. Kalff, voormalig bestuursvoorzitter ABN Amro; drs. R. Pieterse, voorzitter Raad van Bestuur Wolters Kluwer; leden voorgedragen door beleggersorganisaties drs. F.W.H. van Beuningen, directeur Darlin en Teslin, mr. P.P. de Koning, voorzitter SCGOP, drs. P.P.F. de Vries, directeur VEB, prof. dr. J.R.Glasz, hoogleraar corporate governance, prof. mr. J.W. Winter, voorzitter high level group on company law, drs. G. Izeboud RA CPA, voormalig partner PriceWaterhouseCoopers.

Deel: ' Tabaksblat leidt nieuwe commissie corporate governance '
Lees ook