Utrecht 22 september 1999
Tafeltje-Dek-Je ook voor minima toegankelijk maken

Voor ouderen met een laag inkomen zijn de warme maaltijden van Tafeltje-Dek-Je vaak te duur. Ouderen kunnen daarvoor bijzondere bijstand aanvragen bij de sociale dienst. In de praktijk gebeurt dat niet of nauwelijks.

De ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO samenwerkend in het project Gulden Regels, dringen er bij gemeenten op aan om bijzondere bijstand en maaltijdvoorziening op elkaar af te stemmen. Dat bespaart ouderen de gang naar de sociale dienst. Het beroep op bijzondere bijstand blijkt dan sterk toe te nemen, evenals de afname van warme maaltijden door mensen met een laag inkomen. Uit onderzoek van de ouderenbonden blijkt dat nog niet de helft van de gemeenten zo'n regeling kent.
Plaatselijke afdelingen van de ouderenbonden en welzijnsstichtingen zullen de komende tijd bij hun gemeenten aandringen op het invoeren van zo'n koppeling tussen bijstand en maaltijdvoorziening.

Deel: ' Tafeltje-Dek-Je ook voor minima toegankelijk maken '
Lees ook