Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

TakeitNow groeit in tweede kwartaal met 33% en doorstaat met zwarte cijfers schadevrij de ecommerce-dip

Bilthoven - 26 juli 2001 - De omzet van TakeitNow over het tweede kwartaal van 2001 is gestegen naar een recordbedrag van fl. 1,98 miljoen

tegen fl. 1,49 miljoen een jaar eerder; derhalve een stijging van 33%. Dit ondanks de terugval in de PC-markt. Het zakelijk op rekening kopen via Tibet.nl bepaalt inmiddels 23% van de omzet, een percentage wat dit jaar naar verwachting verder gaat stijgen. Het aantal orders bedroeg in het eerste kwartaal 2050 tegen 820 in de vergelijkbare periode een jaar eerder: een toename van 150%. De gemiddelde orderwaarde is derhalve scherp gedaald van 1820 naar 966 gulden onder invloed van relatief kleinere zakelijke orders, een toegenomen vraag naar randapparatuur, digitale camera's en palmtop-computers ten koste van uitgaven aan desktop computers. Daarnaast groeide het aantal visits met 27% van 290.000 in het eerste kwartaal 2001 naar 368.000 in het tweede kwartaal 2001 vanwege meer relaties met internetportalen en het wegvallen van ecommerce-concurrenten. De winstgevendheid over het eerste kwartaal was circa 2,5% van de omzet. De primaire focus van TakeitNow over 2001 is omzetgroei, mits winstgevendheid gegarandeerd is.
"We zijn in de teruglopende pc-markt uiterst tevreden met dit solide resultaat," aldus directeur Martijn Hoogeveen. "Aangezien steeds meer directe concurrenten door faillissementen wegvallen is er op het internet momenteel veel marktruimte voor ons om snel door te groeien. We

verwachten dat omzetgroei in de tweede helft van het jaar weer versnelt naar boven de 50%, aangezien met name de zakelijke omzet via tibet.nl fors hoger lijkt uit te gaan pakken dan in de tweede helft van vorig jaar. Een beperkende factor blijft natuurlijk het afgenomen vertrouwen in ecommerce en de algehele terugval in de economie." Het vertrouwen in partijen als TakeitNow die in staat blijken te zijn de shake-out te overleven neemt sterk toe.
Met betrekking tot shop hosting lijkt de dip vooral in de eerste twee maanden van dit jaar gelegen te hebben. Sindsdien is de vraag weer op niveau gekomen. Shop hosting is over het tweede kwartaal 2001 verantwoordelijk geweest voor ongeveer 50% van de bruto toegevoegde waarde.

Over TakeitNow.com®, http://www.takeitnow.com/
TakeitNow.com® introduceerde op 14 januari 1999 als eerste pure e-seller

in Nederland haar webwinkel voor computerhardware en -software. Inmiddels levert TakeitNow 50.000 producten in nauwe samenwerking met verschillende fabrikanten en distributeurs. Belangrijke ontwikkelingen zijn de introductie van de maatwerk-pc (http://www.pcnow.nl/), Take It now Business EdiTion (http://www.tibet.nl) en TakeitNow.be. Daarnaast licenseert TakeitNow haar winkelinfrastructuur aan derden. MyTrade.nl (http://www.mytrade.nl/) en de samenwerking met ICEshop.nl zijn een exponent van deze ontwikkeling. Als incubator participeert TakeitNow in herenkledingzaak Yourshirt.nl en fietsenzaak Futurumshop.nl, en bereidt zij een participatie in een virtuele inkoopcombinatie voor.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
- TakeitNow, Martijn Hoogeveen, tel +31 6 54 25 64 76, martijn@takeitnow.com

Deel: ' TakeitNow groeit met 33%, doorstaat ecommerce-dip '
Lees ook