Katholieke Universiteit Brabant

Tilburg en Maastricht werken mee aan prestigieus taalportfolioproject. Talenpaspoort voor elke inwoner europese unie

Het jaar 2001 is het Europees Jaar van de Talen. Het is de bedoeling dat vanaf dat jaar elke inwoner van de Europese Unie in het bezit zal zijn van een zogenaamd talenpaspoort: het Europese Taalportfolio.

Een taalportfolio is een document waarin wordt aangegeven welke taalvaardigheden de houder in huis heeft. Het mooie aan dit document is dat het ook recht doet aan niet-officieel verworven taalvaardigheden. Hierbij kan gedacht worden aan leerlingen die opgroeien in een meertalig gezin, of een leerling die regelmatig op vakantie gaat naar Frankrijk en daardoor over kennis van het Frans beschikt. Een talenpaspoort kan handig zijn bij de overgang van school naar de arbeidsmarkt: "Is mijn kennis van het Frans voldoende voor een baan bij EuroDisney?".

In de periode tot 2001 wordt in Nederland een grootscheeps project uitgevoerd waar met verschillende leeftijdsgroepen geëxperimenteerd wordt met het gebruik van de taalportfolio's. De Katholieke Universiteit Brabant zal een deelproject gaan uitvoeren voor het basis-onderwijs. Er is voor gekozen het deelproject uit te voeren in de gemeenten Maastricht en Tilburg. Zowel Tilburg als Maastricht en de scholen in deze gemeenten staan bekend om hun actieve beleid op het gebied van taal in het onderwijs. Daarnaast is Maastricht een interessante stad vanwege het veelvuldig contact met buurlanden en bovendien is er sprake van het Maastrichts als cultuurdialect. Tilburg daarentegen kent weer een grote etnisch-culturele variatie in de stad.

De komende twee jaar zullen op enkele scholen in de twee gemeenten proefversies van de taalportfolio worden afgenomen. Met als doel de uiteindelijke Nederlandse versie van de taalportfolio. Een instrument dat in een Europa zonder grenzen - naast de Euro en de betaalpas - tot de standaard bagage zal gaan behoren.

Voor meer informatie : Projectgroep allochtone talen in Nederland, KUB tel.: 013-4662668


25-03-1999 KUB

Deel: ' Talenpaspoort voor elke inwoner Europese Unie '
Lees ook