Tandartsenbestuur NMT blokkeert innovatie


Justitie laat vernieuwende HealOzone toe

SNEEK, 20080121 -- De tandzorg voor kinderen tot 15 jaar is ver onder de maat. Tenminste 85% van de gaatjes in kindergebitten blijft onbehandeld, zo blijkt uit het nieuwste rapport van het College van Zorgverzekeringen (CVZ). Tandzorgverlener Jacob Brandsma van OzonTandZorg: "Er zal een omslag moeten komen in de huidige reguliere invasieve benadering van tandheelkunde. Boren en vullen is niet direct noodzakelijk. Een non-invasieve behandeling met ozon kan deze ellende adequaat oplossen." Dit stelt Brandsma in een reactie op het rapport van het CVZ, dat onlangs aangeboden werd aan minister Ab Klink van Volksgezondheid.

Noodzaak nieuwe richtlijnen
Het onbehandeld laten van ontstane gaatjes kan pijn en ontstekingen verergeren en uiteindelijk zelfs leiden tot het trekken van tanden. Gaatjes kunnen gevuld worden, maar dat is standaard zeker niet de meest optimale oplossing. Het elimineren van de verziekende tandbacterin die de gebitselementen aantasten moet centraal staan. Volgens de CVZ zouden er richtlijnen moeten komen om te voorkomen dat de tandzorg voor kinderen met een melkgebit verder achteruit holt. Dat zou ook noodzakelijk zijn om de kosten in de hand te houden.

Innovatie blokkade door NMT
De beroepsgroepen van tandartsen NMT en ANT beklagen zich erover dat er voor innovatie geen ruimte wordt gegeven door overheid en verzekeraars. ANT is voorstander van innovatie: onlangs is deze beroepsgroep een Europese procedure begonnen met de opgerichte Stichting Vrije Marktwerking Zorg (SVMZ) om tandartsen ruimte te geven hun patinten optimaler en meer `state of the art' te behandelen. Hiermee wordt bedoeld dat zij betere vulmaterialen en mens-vriendelijker methoden zoals laser in plaats van de tandartsboor mogen inzetten.
De NMT wil binnen het systeem meer armslag voor verbeteringen richting patint. Jacob Brandsma constateert echter dat juist de beroepsgroep NMT innovatie in de tandzorg blokkeert, terwijl in innovatie de mogelijkheden liggen om vooral de jeugdigen met tandbederf, kiespijn en caris pijnloos en doeltreffend te behandelen.

Noninvasief vervangt invasief
Naar de mening van Brandsma moeten zeker ook kindergebitten noninvasief (niet boren, maar bacterin verwijderen) behandeld worden. Tandziekteverwekkende bacterin dienen gesoleerd en bestreden te worden, nog voordat men overweegt om te gaan boren en vullen. Een kies kan men beter eerst goed laten uitzieken voordat deze invasief pijnlijk of met verdoving wordt bewerkt. De NMT dwarsboomt noninvasieve behandeling. De eenvoud en verbluffende doeltreffendheid van de vernieuwende ozon-methode gaat hun bevattingsvermogen te boven. HealOzone is een totaal ander concept van het behandelen van kiespijn, ontstekingen en ander tandleed en voor het voorkomen van dit soort leed.
Psychologisch is het te verwachten dat de vernieuwende behandelmethode eerst wordt genegeerd, dan belachelijk gemaakt en vervolgens bestreden voordat het algemeen zal worden geaccepteerd. Zo gaat dat - helaas - met vernieuwing. Tandartsen vinden dat ze teveel hebben gestudeerd om een oplossing die zo simpel is te kunnen accepteren. De eenvoud van de oplossing roept weerstand op in de gefixeerde denkbeelden van tandartsen. Die psychologische perceptie is wel verklaarbaar, doch onjuist en zelfs schadelijk. Ook zou de inkomensstroom van tandartsen door deze nieuwe methode kunnen opdrogen; iets waar ze vreselijk bang voor zijn.

HealOzone: revolutionaire oplossing
Uit buitenlandse onderzoeken is gebleken dat moeilijk behandelbare kindergebitten met de vernieuwende noninvasieve HealOzone-methode uitstekend en pijnloos behandeld kunnen worden. In Nederland wil dit besef niet doordringen in de starre attitude van tandartsen en universiteiten. Men blijft officieel zich beperken tot wat vergoed wordt en regulier is bepaald. Innovatie zonder consensus wordt geweerd en verfoeid. Er heerst nog een voormalig Oostblok-mentaliteit, aldus Brandsma.
Nederlands onderzoek zou nog uitgevoerd moeten worden, waardoor invoering van ozontandbehandeling jaren vertraging zal oplopen. Het is het tandartsbestuur dat vernieuwing zit te traineren; het publiek daarentegen reageert heel ontvankelijk. In landen als Zwitserland is HealOzone al volledig geaccepteerd en is men zeer enthousiast over de opzienbarende resultaten. De HealOzone methode zou in geen enkele moderne tandheelkundigepraktijk mogen ontbreken, stelt professor Adrian Lussi van de Universiteit Bern.
Brandsma wil Minister Ab Klink ernstig in overweging geven om bij het opstellen van eventuele protocollen in de tandzorg de noninvasieve benadering prominent in beschouwing te nemen. Dat er actie nodig is om de dramatische gesteldheid van kindergebitten te verhelpen, is duidelijk. De oplossing is voor handen, als men niet zo zou tegenstribbelen.

OzonTandZorg
OzonTandZorg is de eerste en nog enige Nederlandse praktijk gesticht op basis van HealOzone waar men terecht kan voor deze vernieuwende Ozon-methode. Wie niet wil wachten op de overheid om het gebit van zijn kinderen en van zichzelf gezond te behouden, staat het vrij zich te wenden tot deze tandzorg praktijk in Sneek.

Anker en Anker communiceert met Justitie
Eerder probeerde de NMT de OzonTandZorgpraktijk te sluiten, door justitie in te laten schakelen. Advocatenbureau Anker en Anker te Leeuwarden communiceert hierover met Justitie. Men ziet daar geen enkel licht in een strafzaak. Wel buigt het medisch expertisecentrum van het Openbaar Ministerie in Rotterdam zich nog over de kwestie.
HealOzone betreft geen behandeling voorbehouden aan tandartsen, zoals boren in tanden, extractie, verdovingsspuiten (injecties) en dergelijke die wel wettig zijn afgeschermd. Vier inspectiebezoeken van de IGZ, Inspectie van de Volksgezondheid, leverden geen geconstateerde wetsovertreding op en de OzonTandZorg praktijk werd goed genoeg bevonden om te mogen continueren. De OTZ-praktijk werd destijds opgezet in Amsterdam (mei 2004) maar moest na eenzijdige huuropzegging door NMT- en IGZ-perikelen verkassen naar Sneek.


Deel: ' Tandartsenbestuur NMT blokkeert innovatie '




Lees ook