Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-08-31: Tandartspraktijk voor dak- en thuislozen in MCH Westeinde pag.nr.=8126

In januari 2002 komt een tandartspraktijk voor de Haagse dak- en thuislozen in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), locatie Westeinde. Deze praktijk houdt één dag per week spreekuur. Wethouder J. Klijnsma (Welzijn) en de heer drs. A. Boesten (Raad van Bestuur MCH) tekenen maandag 3 september 2001 om 16.30 uur een intentieverklaring. Daarin staan afspraken over de realisatie en het beheer van de praktijk. Het initiatief voor deze tandarts-praktijk komt van de gemeente Den Haag en is uitgewerkt door de Haagse GGD.

De gemeente vindt het belangrijk dat de veelal slechte gebitten van de Haagse dak- en thuislo-zen op een goed basisniveau worden gebracht. Een goed gebit voorkomt ontstekingen en andere medische problemen, en het geeft de betrokkenen ook een beter gevoel van eigenwaarde. Den Haag wordt de eerste Nederlandse gemeente met een aparte tandartspraktijk voor dak- en thuislozen. De ondertekening is in het restaurant op de tweede etage van het MCH Westeinde (Lijnbaan 32 in Den Haag).

Tijdens een werkbezoek van de raadscommissie Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie (WVE) aan Berlijn (april 2000) werd een tandartspraktijk voor dak- en thuislozen bezocht. De Haagse gemeenteraad vroeg op 19 oktober 2000 in een motie aan het college om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een vergelijkbare praktijk in Den Haag. Onder dak- en thuislozen bestaat grote behoefte aan tandartszorg, zeker in het kader van maatschappelijk herstel. Dat gaven zij tijdens periodiek overleg met wethouder Klijnsma zelf aan. Particuliere tandartspraktijken zijn vaak niet ingericht voor het leveren van zorg aan dak- en thuislozen. In Den Haag zijn naar schatting ongeveer 1500 tot 2.000 dak- en thuislozen. Daaronder bevinden zich ook alcohol- en drugverslaafden. Dak- en thuislozen die een uitkering ontvangen van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn ziekenfondsverzekerd en hebben daardoor recht op tandheelkundige verzorging. Alleen voor deze groep verzekerden is de tandartspraktijk in eerste instantie beschikbaar. Naderhand kan worden bekeken of er ruimte is voor de behandeling van andere specifieke groepen. De GGD is verantwoordelijk voor de begeleiding en toeleiding van dak- en thuislozen naar de tandartspraktijk. Dat gebeurt in overleg met maatschappelijke- en opvanginstellingen als de Kesslerstichting, het Leger des Heils, de Stichting Adena, Parnassia en Drugpunt.

Middelen
De gemeente Den Haag stelt voor de complete inrichting en uitrusting van de tandartspraktijk éénmalig maximaal F 150.000,- ( 68182) beschikbaar. Daarnaast staat de gemeente jaarlijks garant voor maximaal F 50.000,- ( 22727) voor onvoorziene kosten en zorgt de GGD voor begeleiding.

Het MCH biedt ruimte aan in haar ziekenhuis. Door het toenemend tandartsentekort richten steeds meer mensen zich ook met acute tandheelkundige problematiek tot de Spoedeisende Eerste Hulp van dit binnenstadsziekenhuis. Deze mensen krijgen pijnstillers en er wordt voor hen een afspraak gemaakt bij de tandartsspoeddienst. De verwachting is dat deze ontwikkeling alleen nog maar zal toenemen.

De vier deelnemende tandartsen bieden hun deskundigheid aan. Zij zijn gemotiveerd dak- en thuislozen te behandelen mits enkele knelpunten werden opgelost. Dat was dan ook het speerpunt bij de aanpak door de GGD Den Haag. De tandartsen worden daarom ondersteund door een tandartsassistent(e), ze krijgen er geen extra administratieve rompslomp bij en ze lopen geen financiële risico's. De ziektekostenverzekeraars hebben een belangrijke bijdrage geleverd om tot deze oplossing te komen.

31 augustus 2001

last update: 3 september 2001 ;pag.: 8126; auteur: 112 Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' Tandartspraktijk voor dak- en thuislozen in en Haag '
Lees ook