Gemeente Den Helder

persberichten

Tanksanering op vinkenterrein

Datum: 11 juni 1999

Dinsdag 15 juni begint in opdracht van Heymerink Vastgoeg de sanering van twee ondergrondse brandstoftanks op het voormalig Vinkenterrein. Rondom de tanks wordt 260 ton grond afgegraven en in 10-15 vrachtwagenladingen direct afgevoerd. Deze grond is vrervcuild met minerale oliën, afkomstig van lek- en morsverliezen rondom de vulopeningen van de tanks. Schoon zand zal de vervuilde grond vervangen. De tanks worden uitgegraven en afgevoerd naar een verschrotingsbedrijf. Naar verwachting worden alle werkzaamheden vrijdag 18 juni afgerond. De saneriringslocatie wordt tijdens de werkzaamheden afgezet.

Verkeersoverlast langs route

Omdat het een zogenaamde "mobiele verontreiniging"betreft, adviseerde de Milieudienst een spoedige sanering. Zo wordt de eventuele verplaatsing van de vervuiling via het grondwater zoveel mogelijk ingeperkt. De vervuilde grond én d etanks worden vanaf dinsdag afgevoerd met vrachtwagens. De 260 ton vervuilde grond komt overeen met ongeveer 150 "kuub",. In verband met de lading en om verkeerstechnische redenen is gekozen om zowel de afvoerroute als de aanvoerroute via de Ruyghweg en de Binnenhaven naar Rijksweg te laten verlopen. Bewoners langs deze route kunnen dus gedurende de volgende week enige overlast van het vrachtverkeer ondervinden. De grond gaat naar Biogram te Anna-Paulowna, dat gespecialiseerd is in het biologisch reinigen van vervuilde grond.

Begeleiding en nazorg

De uitvoering van de saneringswerkzaamheden is in handen van het bedrijf De Vries & van de Wiel uit Schagen. als milieukundig begeleider is Arcadis IMD ingeschakeld. Beide bedrijven hebben al eerder saneringsopdrachten in Den Helder uitgevoerd. Een verschrotingsbedrijf zal d etanks van respectievelijk twee en drie "kuub"inhoud tot schroot vermalen. Overigens worden de tanks nog op de saneringslocatie schoongemaakt voordat ze afgevoerd worden. Na afloop van de sanering wordt een onderzoek uitgevoerd naar eventuele restvervuiling en een afsluitend evaluatierapport opgesteld. In dit rapport stat welke werkzaamheden zijn uitgevoerd tijdens sanering en of het saneringsdoel is gehaald. Belangstellenden kunnen naar verwachting vanaf begin juli informatie over het evaluatierapport opvragen bij de afd. Milieuhygiëne van de Milieudienst (dhr. B. Kronenburg, tel.671 616 of dhr. P. Mulder, tel.671 619).
_________________________________________________________________

Laatste verandering: juni 14, 1999

Deel: ' Tanksanering op vinkenterrein Den Helder '
Lees ook