Gemeente Den Helder

Weeknieuws

Tanksanering Vinkenterrein

betreft:
week: week 25

Vorige week zijn in opdracht van Heymerink Vastgoed op het voormalig Vinkenterrein twee ondergrondse brandstoftanks verwijderd. Rondom de tanks is 260 ton grond afgegraven en afgevoerd. Deze grond is vervuild met minerale oliën, afkomstig van lek- en morsverliezen rondom de vulopeningen van de tanks. Schoon zand heeft inmiddels de vervuilde grond vervangen. De tanks zijn ter plekke schoongemaakt en vervolgens afgevoerd naar een verschrotingsbedrijf.

Omdat het een zogenaamde "mobiele verontreiniging" betreft, adviseerde de Milieudienst zo snel mogelijk te gaan saneren. Op die manier wordt een eventuele verplaatsing van de vervuiling via het grondwater zoveel mogelijk voorkomen. De 260 ton vervuilde grond komt overeen met ongeveer 150 "kuub".De grond is afgevoerd naar Biogram in Anna Paulowna. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het biologisch reinigen van vervuilde grond.

Inmiddels wordt een wettelijk verplicht onderzoek uitgevoerd naar restvervuiling en is men nu bezig met een afsluitend evaluatierapport. Hierin staat welke werkzaamheden zijn uitgevoerd tijdens de sanering en of het saneringsdoel is gehaald. Belangstellenden kunnen naar verwachting vanaf begin juli informatie over het evaluatierapport opvragen bij de afdeling Milieuhygiëne van de Milieudienst (dhr. B. Kronenburg, tel. 671 616 of dhr. P. Mulder, tel. 671 619).
_________________________________________________________________

laaste verandering: juni 23, 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Tanksanering Vinkenterrein Den Helder '
Lees ook