Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 7 augustus 2001 Persbericht 2001/49

Gulf Kropswolde krijgt opnieuw last onder dwangsom

B&W van de gemeente Hoogezand-Sappemeer hebben besloten opnieuw een last onder dwangsom op te leggen aan de exploitant van het Gulf-tankstation te Kropswolde. Reden hiervan is het ontbreken van een aantal administratieve gegevens op het gebied van milieubeheer.

Het bedrijf krijgt vier weken na dagtekening van de brief de gelegenheid om de ontbrekende gegevens te overleggen en financiële zekerheid te stellen. Als daarna de zaken nog niet in orde zijn worden dwangsommen verbeurd tot een totaal bedrag van 17.500,-- ( 7.941,--).

Heropening tankstation

Nadat het tankstation in de eerste helft van 2000 was voorzien van de noodzakelijke milieuvoorzieningen, gaf de gemeente op 27 juli 2000 toestemming om het tankstation weer te openen. Een aantal administra­ tieve gegevens waaruit zou moeten blijken dat de aangelegde voorzieningen aan de eisen voldoen, ontbrak toen echter nog.

Ook was nog geen financiële zekerheid gesteld in geval er toch iets mocht misgaan met de ondergrondse tanks. Verder waren de resultaten van de uitgevoerde bodemsanering nog niet bekend. De ontbrekende gegevens zouden door Gulf zo spoedig mogelijk aan de gemeente worden toegestuurd.

Hercontrole

Bij een hercontrole op 5 februari 2001 is vastgesteld dat in het bedrijf geen installatieboek aanwezig was en dat de meeste administratieve gegevens nog steeds ontbraken. Hierop heeft de gemeente op 16 februari 2001 een last onder dwangsom in het vooruitzicht gesteld, indien de ontbrekende gegevens niet binnen twee maanden beschikbaar zouden zijn. Ook moest Gulf binnen deze termijn financiële zekerheid voor de ondergrondse tanks stellen en een evaluatierapport van de bodemsanering overleggen.

Tweede hercontrole

Bij een tweede hercontrole op 23 juli 2001 is geconstateerd dat inmiddels een installatieboek in het bedrijf aanwezig is, maar dat hierin nog steeds een aantal essentiële gegevens ontbreekt.

(top)

Zoekwoorden:

Deel: ' Tankstation in Kropswolde krijgt opnieuw last onder dwangsom '
Lees ook