Productschap Diervoeder


09/07/1999

Tariefsverlaging heffingen productschap

Het Bestuur van het Productschap Diervoeder heeft op 7 juli 1999 besloten tot verlaging van een aantal tarieven met ingang van 1 april 1999. De financieringsheffing t.b.v. de functie Bestuur wordt met 15% verlaagd. Hiervan profiteert de hele diervoedersector. De fondsheffing t.b.v. de functie Arbeid, Fonds Sociale Aangelegenheden wordt op nul gesteld. De verlaging is vastgesteld voor de rest van het begrotingsjaar, dus tot en met 30 september 1999.

Aanleiding voor dit besluit is de ontwikkeling van de voeromzet. Deze blijkt gunstiger te zijn dan eerder was ingeschat. De inkomsten uit financierings- en fondsheffingen zijn daardoor hoger dan in de begroting 1999 was aangenomen. Als gevolg daarvan nemen ook de reserves meer toe. Deze worden groter dan noodzakelijk is. Het Bestuur heeft daarom besloten ook de diervoedersector mee te laten delen in deze gunstige ontwikkeling.

Den Haag, 9 juli 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Tariefsverlaging heffingen productschap Diervoeder '
Lees ook