Gemeente Stadskanaal

Tarieven aansluitingen gemeenteriool en aanleg van uitwegen
5 september 2001

Op verzoek van bewoners legt de gemeente regelmatig zgn. uitwegen (uitritten) aan. De bewoners zijn hiervoor een kostendekkende vergoeding verschuldigd aan de gemeente. Ook voor het aansluiten van een pand op het gemeenteriool is een vergoeding verschuldigd. Vanaf 1 januari 2001 gelden in hoofdlijnen de onderstaande tarieven. Deze opsomming geeft u een globaal inzicht van de kosten. Wilt u informatie over de volledige tekst van het raadsbesluit, dan kunt u contact opnemen met de heer E. Hoek, (0599) 631 605.

Uitwegen aan bestaande wegen
a) Standaarduitrit, 3 meter breed, afhankelijk van de uitvoering: f 714,00 ( 324,00) of f 748,25 ( 339,54).
b) Meerprijs bij aanleg van een standaarduitrit door een berm of groenstrook: f 430,00 ( 195,13).
c) Indien de uitrit tegelijk met het bouw-/woonrijp maken of met het plegen van groot onderhoud aan een bestaande straat wordt aangelegd: f 392,70 ( 178,20).

Afwijkingen van standaardsituaties worden tegen kostprijs berekend. Genoemde tarieven zijn vrij van omzetbelasting, maar exclusief leges. De leges bedragen f 50,00 ( 22,69) per aanvraag.

Aansluiting op het gemeenteriool
De vergoeding voor een standaardaansluiting op het gemeenteriool bedraagt f 1.100,75 ( 499,50), vrij van BTW, per gebouw of zelfstandige woon- c.q. bedrijfseenheid. Wanneer de afstand van het hoofdriool naar de erfgrens meer dan 5 meter bedraagt, wordt voor iedere meter extra f 50,61 ( 22,97) berekend.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tarieven aansluitingen gemeenteriool gemeente Stadskanaal '
Lees ook