Gemeente Enschede

Task-Force aan de slag met probleemsituaties na vuurwerkramp

Enschede, 5 oktober 2001

In juni van dit jaar heeft er een extern onderzoek plaatsgevonden onder dertig betrokkenen van de vuurwerkramp naar hun huidige situatie. Een van de uitkomsten is dat er nog steeds mensen zijn die kampen met financiële problemen en daardoor moeilijk de draad van hun leven kunnen oppakken. De problemen doen zich met name voor in de groep `eigenaar-bewoners', mensen die een eigen woning hadden in het rampgebied.

Het College van B&W heeft naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek een zogenaamde Task-Force voor deze eigenaar-bewoners opgericht. De Task-Force heeft tot taak een snelle en effectieve afhandeling van nog niet opgeloste zaken van de eigenaar-bewoners uit het rampgebied te bewerkstelligen. De instelling van de Task-Force loopt vooruit op de werkzaamheden van de tweede commissie Financiële Afhandeling van de Vuurwerkramp (de `tweede commissie van Lidth'), die in september aan de slag is gegaan.

Inventarisatie onder alle betrokken gemeentelijke diensten (IAC, Grondbedrijf, DMO en het Projectbureau Wederopbouw) en de Belangenvereniging voor Slachtoffers van de Vuurwerkramp resulteerde in een lijst van enkele tientallen gevallen van slachtoffers in een probleemsituatie. De problemen bleken vooral van financiële aard. Op voorstel van de Task-Force heeft het College
¦500.000,- gereserveerd om deze financiële problemen te verhelpen. De betrokkenen worden in oktober benaderd door het Informatie en Advies Centrum.

Voor een aantal gedupeerden is nog geen inzicht in de precieze omvang van hun probleem, zodat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Nadat ook deze problemen in kaart zijn gebracht, zal het College ook in deze situaties een beslissing nemen. Naar verwachting zal dit eind oktober gebeuren.


---

Deel: ' Task-Force aan de slag met probleemsituaties na vuurwerkramp '
Lees ook