Provincie Limburg

Taskforce gaat jeugdcriminaliteit aanpakken

Resultaat conferentie 'Vasthoudend en effectief'

Er komt een taskforce die de jeugdcriminaliteit in Zuid-Limburg gaat aanpakken. Het doel van de taskforce is de jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment een harde kern van 800 jongeren tussen de 12-17 jaar is in Zuid-Limburg met crimineel gedrag.

De Provincie Limburg, gemeenten en justitie werken in deze taskforce samen. Er komen drie werkgroepen in de regio's Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen. Daarin werken organisaties en instellingen (welzijn, onderwijs, jeugdreclassering en Leger des Heils, jeugdzorg, Halt-bureaus, politie, Raad voor de Kinderbescherming en Openbaar Ministerie) samen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook jongeren deel uitmaken van de werkgroepen. Jeugdofficier mevrouw M. Hendriks wordt voorzitter van deze taskforce. Van de werkgroepen word verwacht dat zij voor 1 januari 2003 met concrete initiatieven komt om de jeugdcriminaliteit aan te pakken. De taskforce zal de plannen beoordelen en een selectie daaruit maken. Die geselecteerde projecten worden daarna uitgevoerd.

Het instellen van de taskforce is het resultaat van de conferentie 'Vasthoudend en effectief' die vandaag in het Gouvernement plaatsvond. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst werden de resultaten van een onderzoek naar jeugdcriminaliteit in Zuid-Limburg besproken. Naast tal van organisaties en instellingen op het gebied van jeugdzorg waren er ook verschillende jongeren zelf aanwezig om vanuit hun visie aan te geven welke verbeteringen in de toekomst mogelijk zijn.
1-7-2002 09:18
Deel: ' Taskforce gaat jeugdcriminaliteit Limburg aanpakken '
Lees ook