Gemeente Eindhoven


Persbericht: 22 februari 1999.

Taxateurs herwaarderen woningen en bedrijfspanden

Vandaag start de gemeente met de voorbereiding van de werkzaamheden voor het bepalen van de waarde van woningen en bedrijfspanden. Die waardebepaling is nodig om een aantal belastingen en heffingen te kunnen uitvoeren, zoals onroerende-zaak-belastingen, inkomstenbelasting en de waterschapsheffing. De waarde die nu nog wordt gehanteerd dateert van 1992.

De gemeente gaat de waarde van onroerend goed opnieuw bepalen en kijkt hierbij naar de situatie per 1 januari 1999. Deze waarde wordt met ingang van 2001 voor het eerst gebruikt voor het bepalen van de belastingaanslag. Het gaat om circa 160.000 beschikkingen die in 2001 gereed moeten zijn voor verzending.

In de tussenliggende periode worden gegevens geactualiseerd en verzameld. Medewerkers van de afdeling Belastingen zijn ondertussen bezig met de inventarisatieronde. Zij kijken vooral of aanbouw, dakkapellen, garages en zo meer geregistreerd zijn.

De feitelijke taxatieronde start later dit jaar. Dan worden de woningen vergeleken met een vergelijkbare woning (representatief voor een grotere groep woningen), die omstreeks 1 januari 1999 werd verkocht. De computer berekent aan de hand van de verzamelde gegevens de belastbare waarde van de woning. De taxateurs controleren dat vervolgens ter plekke, soms zelfs met behulp van een onderzoek in de woning. Zij hebben een legitimatiebewijs bij zich dat op verzoek kan worden getoond.

Deel: ' Taxateurs Eindhoven herwaarderen woningen en bedrijfspanden '
Lees ook