Gemeente Amersfoort


ems 17 novenber 1999

Taxateurs op pad in de stadskern

Iedere vier jaar moeten alle onroerende zaken in een gemeente worden getaxeerd volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Omdat de laatste taxering dateert van 1 januari 1995, bepalen de taxateurs nu de waarde naar de situatie op 1 januari 1999. Dat betekent in de praktijk dat men daar gedurende het jaar druk mee bezig is, want de WOZ-taxaties moeten een goede weergave geven van de marktsituatie. Het Bureau Belastingen (Team Waardebepaling) is met het externe taxatiebureau Kafi BV uit Woerden al maanden bezig diverse gegevens te verzamelen.

Met ingang van deze week gaan de taxateurs in de stadskern op pad om vanaf de buitenkant van de woning objectkenmerken zoals bijvoorbeeld dakkapellen, bijgebouwen, onderhoud en dergelijke te bepalen. Deze gegevens zullen straks voor de taxatie van uw woning (WOZ-waarde) worden meegenomen. Alle taxateurs kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de gemeente Amersfoort.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de taxaties of over de Wet WOZ, dan kunt u bellen naar het Team Waardebepaling van het Bureau Belastingen, telefoonnummer 033-4695050. Ook kunt u voor informatie terecht op https://www.amersfoort.nl Bij informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u meer gegevens over de Wet WOZ.

Zoekwoorden:

Deel: ' Taxateurs op pad in stadskern Amersfoort '
Lees ook