Gemeente Den Helder

De taxateurs WOZ nu overal.

betreft:
week: week 9

Zoals u weet worden alle panden in onze gemeente opnieuw getaxeerd in het kader van de wet WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken). De taxateurs bezoeken verspreid door de gemeente panden die representatief zijn voor een bepaalde categorie panden. De taxateurs hebben hun werkterrein uitgebreid en zijn in de hele gemeente actief.

Vragen?

Hebt u vragen over de hertaxatie, dan kunt u contact opnemen met bureau Belastingen, tel. 671660.

_________________________________________________________________

laaste verandering: maart 01, 2000

Deel: ' Taxateurs WOZ onderzoeken panden gemeente Den Helder '
Lees ook