Ingezonden persbericht


TAXATIE EN INKOOPDAG VAN OUDE EN ANTIEKE BOEKEN IN HET STADSARCHIEF EN ATHENEUMBIBLIOTHEEK TE DEVENTER..

DEVENTER: D.V. zaterdag 13 oktober 2001 a.s. zal er in het STADSARCHIEF en ATHENEUMBIBLIOTHEEK , Klooster 12 in Deventer een taxatie / inkoopdag van oude en antieke boeken worden gehouden. Een drietal antiquaren zijn deze dag van 11-15 uur bereidt uw oude boeken, handschriften en bijbels te taxeren. Antiquaar en veilinghouder Molendijk uit Alblasserdam is vooral gespecialiseerd in oude theologie en geschiedenis. Molendijk organiseert regelmatig taxatiedagen in museums, kerken en bibliotheken zowel in binnen als buitenland. Deze dagen worden druk bezocht. Door de grote belangstelling kan hij dit werk niet meer alleen aan, vandaar dat hij nu terzijde wordt gestaan door twee antiquaren namelijk de heren A.G.v.d. Steur en Ing. W.v. Gent. De heer Van der Steur heeft een historisch antiquariaat in Haarlem. Regelmatig schrijft hij artikelen op de terreinen van regionale en lokale geschiedenis en vooral genealogie. Hij is o.a. redacteur van de Boekenwereld en lid van de Ned. Vereniging van Antiquaren. Van de hand van de heer Van Gent verscheen destijds een chronologisch register van alle bekende gedrukte Nederlandse bijbels vanaf 1477. Daarnaast heeft hij met zijn boek "Bibliotheek van oude schrijvers", de aanzet gegeven van het in 1987 verschenen werk "Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland ", door Ds. J.v.d.Haar, een bibliografisch onderzoek van verschenen boeken in de periode van 1600-1800. De heer Van Gent (72) is de laatste jaren actief als taxateur op boekenbeurzen / markten tot in het buitenland. Hij is vooral gespecialiseerd in oude bijbels. Naast zijn werk als technisch ingenieur hield hij voorheen ook lezingen over de geschiedenis van het oude boek en schreef artikelen in het Documentatieblad der nadere reformatie. Tevens is hij een expert in het restaureren van oude (Staten) bijbels, meestal in opdracht van kerken, museums en monumentenzorg. Hij is nog een van de weinigen die dit oude handwerk verstaat. Terecht mag hij een der grootste bijbelkenners genoemd worden. De taxaties zijn geheel gratis en gebeuren zoveel indien mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Eerdere taxaties zonder toereikend bewijsmateriaal worden niet geaccepteerd. Veel is afhankelijk van de druk of staat van het boek. Regelmatig komen er nog boeken voor de dag die volslagen onbekend zijn ondanks de vele beschrijvingen van verschenen boeken.Tevens kunnen de bezoekers hun oude boeken verkopen. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt. Op deze dag zal er een collectie oude bijbels vanaf 1520 uit de bibliotheek van de heer Van Gent ten toon worden gesteld. Zijn werk als restaurateur is eveneens te zien. De bezoekers kunnen van 11 tot 15 uur in het Stadsarchief en Atheneumbibliotheek met hun oude boeken te recht. Inl. Antiquariaat Molendijk. tel. 078-6915638.

EINDE PERSBERICHT.
Met een vriendelijke groet, Antiquariaat, veilingen en taxaties A.C. Molendijk Bilderdijkstraat 19 2951 TA Alblasserdam. tel. (078) 6915638

P.S. Voor een interview kunt u het beste contact opnemen met Dhr. V.d. Steur. Tel. 023 5311470 / 5324237.

Deel: ' Taxatie en inkoopdag van oude en antieke boeken in Deventer '
Lees ook