Gemeente Amersfoort


Items 1 maart 2000

Taxaties woningen van de woningcorporaties

Ongeveer 500 bewoners van huurwoningen van woningcorporaties (woningbouwverenigingen en woningstichtingen) kunnen vanaf maart bezoek verwachten van taxateurs van het externe taxatiebureau Kafi BV. Dit bureau is namens de gemeente bezig met de periodieke hertaxatie van onroerende zaken.

De taxateurs controleren de gegevens van de woningen die de gemeente zelf al in haar bestand heeft. Daarna bepalen zij de waarde van de woning. Het taxatiebureau heeft samen met de woningcorporaties de woningen geselecteerd die het meest representatief zijn voor vergelijkbare woningen. De taxateurs werken zonder afspraak; is een bewoner niet thuis, dan bezoekt hij of zij een soortgelijke woning.

De hertaxatie gebeurt eens in de vier jaar in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze verplicht de gemeente om een stelsel van referentiewoningen op te bouwen, waaruit later de waarde van andere vergelijkbare woningen kan worden afgeleid. Volgens de wet moet de gemeente alle onroerende zaken opnieuw waarderen, maar natuurlijk kunnen niet alle woningen apart worden opgenomen. De hertaxatie is gebaseerd op de waarde per 1 januari 1999 en heeft betrekking op de periode van 2001 tot en met 2004.

Meer weten?
Als u een huurwoning van een woningcorporatie bewoont en u heeft vragen, dan kunt u de gemeente bellen: 033-4694874. Voor algemene vragen over de herwaardering of over de Wet WOZ belt u het Team Waardebepaling: 033-4695030. Algemene informatie over de gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ vindt u op het Internet: kijk bij de inhoudsopgave onder Gemeentelijke Belastingen / waardering onroerende zaken.

Deel: ' Taxaties woningen van de woningcorporaties in Amersfoort '
Lees ook