CDA

Stroeken: taxiwet falikante mislukking

De deregulering van het taxivervoer zoals vervat in de taxiwet is op een falikante mislukking uitgelopen. "De bedoelingen zoals meer concurrentie, betere dienstverlening en lagere prijzen zijn volstrekt niet gehaald. Een betere taxi voor minder geld is een slechtere taxi voor meer geld geworden", zegt CDA woordvoerder Theo Stroeken die dit woensdag 3 oktober tijdens een Algemeen overleg naar voren zal brengen.

"Uit de tussentijdse evaluatie blijkt, dat de kwaliteit en de efficiency niet verbeterd zijn en de prijs per rit fors verhoogd. Het aantal taxi's is gestegen, zeker in de grote steden, maar het taxigebruik is niet toegenomen. Dus minder rentabiliteit en hogere ritprijzen. Voorts is er te veel bureaucratie rond de verstrekking van de chauffeurspas. Van de geplande inrichting van de taxistandplaatsen in visgraat-opstelling, waardoor keuzemogelijkheid voor de klant zou ontstaan, is nauwelijks van de grond gekomen. De situatie in Amsterdam is compleet uit de hand gelopen. De stijging van het aanbod, van 1500 naar 2200 taxi's is gepaard gegaan met allerlei spanningen. Ook door het doordruk-scenario ontstonden grote spanningen. En het oorspronkelijke advies van professor Rood om het aantal nieuwe vergunningen in de aanvangsperiode te beperken is in de wind geslagen. Op het rapport Koning over de Amsterdamse taxisituatie is, ondanks een officieel verzoek van de CDA-fractie, door de minister niet gereageerd. Conclusie: Een mislukte liberalisering van het beleid. De zoveelste. Een dikke onvoldoende voor minister Netelenbos."

Volgens Stroeken moet de minister het capaciteitsbeleid voor de grote steden handhaven, moet werk worden gemaakt van de visgraatopstelling van taxi's, moeten taxi's overal over busbanen mogen rijden en moeten de overgangsregelingen worden verlengd. Alleen dan is er een kans dat de passagier een prima taxiservice krijgt voor een lagere prijs dan nu.

Woordvoerder: Theo Stroeken, tel: 070-3182553

Zoekwoorden:

Deel: ' Taxiwet is falikante mislukking '
Lees ook