Ingezonden persbericht

Te Strake bv maakt jaarcijfers 2001 bekend

DEURNE, 20020611 -- Na een periode van continue en soms spectaculaire groei heeft Te Strake in Deurne, een toeleverancier van motion systemen voor de high tech industrie, in 2001 te maken gekregen met een teruggang van de activiteiten. Hoewel in het begin van het jaar nog niet te voorzien was dat de groei in de elektronische industrie en andere hightech bedrijfstakken zo snel in een stagnatie zou omslaan, gaf de directie toen al aan dat voorzichtigheid met betrekking tot de gang van zaken geboden was.

Naar aanleiding van de verschijning van het jaarverslag is bekendgemaakt dat de omzet van Te Strake in 2001 daalde met 36% ten opzichte van het topjaar 2000. De omzetdaling was het grootst in de sectoren elektronica en optische media. Uitzondering op de algemene trend was de, met ingang van 1 januari 2002 verzelfstandigde, business unit Corrosion Protection die een omzetstijging van 27% behaalde. Door de veranderde omstandigheden was Te Strake genoodzaakt om de arbeidsverhouding met 61 medewerkers te beindigen.

Het nettoverlies van de onderneming bedraagt 5,1 miljoen na belasting. Ook na deze tegenvallende resultaten is de balans van de onderneming met een aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen van 41% (was 51%) voldoende sterk te noemen.

Zoals verwacht hebben de nieuwe dochterondernemingen Hermus b.v. in Venray en Optel b.v. in Nijmegen in 2001 een bijdrage geleverd aan de synergie binnen Te Strake. Daarnaast heeft Te Strake een deelname genomen in het bedrijf International Industrial Supplier B.V. Dit is een inkooporganisatie die zich vooral richt op de inkoop van onderdelen in Tsjechi.

Om beter te kunnen profiteren van de mogelijkheden die de Chinese markt biedt voor de afzet van systemen voor toepassing in weefmachines, heeft Te Strake besloten een eigen vestiging te openen in Sjanghai.

Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de getroffen sectoren van de economie niet voor de tweede helft van 2002 zullen opleven, verwacht Te Strake op basis van informatie van klanten enige verbetering van de gang van zaken. Het bedrijf is vol vertrouwen over de langere termijn, de trend bij praktisch alle klanten is mr uitbesteden aan competente toeleveranciers.

Aanvullende informatie:

Te Strake BV, gevestigd in Deurne, ontwikkelt en produceert als partner voor haar klanten uit diverse branches complexe mechatronische modules Kerncompetentie van de onderneming is de mechatronica, de combinatie van mechanische en elektrotechnische technologie. Het bedrijf is gespecialiseerd in motion control - het beheersen van nauwkeurige en snelle bewegingen.

Tot de klantenkring van Te Strake behoren gerenommeerde, wereldwijd opererende bedrijven die actief zijn in de machinebouw ten behoeve van verschillende sectoren van de elektronica-, textiel-, grafische, medische, agrarische, semi-conductor en optische media-industrie.

Deel: ' Te Strake bv maakt jaarcijfers 2001 bekend '
Lees ook