Taste Europe

Te veel evenementen in Den Haag, festival 'Taste Europe' geannuleerd

DEN HAAG, 5 MEI 2004 -- De directie van 'Taste Europe' betreurt het u te moeten informeren dat het culturele foodfestival 'Taste Europe' is geannuleerd. De directie wenst bij deze ook alle supporters ervan te verzekeren dat aan alle verplichtingen, materieel of anderszins, voortgekomen uit de voorbereidingen zal worden voldaan.

De annulering bleek noodzakelijk gezien een aantal politieke en economische gebeurtenissen dat na de opzet van 'Taste Europe' plaatsvond en waardoor te veel evenementen samen zouden vallen. Hierdoor zou de waarde van 'Taste Europe' worden verkleind wat voor de betrokken organisaties en instituten nadelig zou kunnen blijken. Het werd daarom in het belang van alle partijen geacht dit evenement te annuleren voordat te veel, onomkeerbare, verbintenissen zouden worden aangegaan.

De directie van 'Taste Europe' spreekt zijn dank uit aan alle organisaties en instituten die hun ondersteuning hebben gegeven en die zich oprechte inspanningen hebben getroost om het festival te doen slagen.

Namens de directie,

Karl Lang
Festival Director

telefoon 070 3643775
e-mail info@tasteeurope.nl
Taste Europe
Duinweg 37
Den Haag

Zie ook: www.nieuwsbank.nl/inp/2004/07/04/T001.htm

Deel: ' Te veel evenementen in Den Haag, festival 'Taste Europe' geannuleerd '
Lees ook