Ingezonden persbericht

Te veel kinderen kunnen niet op vakantie

Rosmalen, 12 juli 2001. Veel kinderen die er hoognodig eens tussenuit moeten kunnen dit jaar niet op vakantie door gebrek aan geld. Stichting Kico heeft dit jaar ruim 450 kinderen moeten afwijzen voor een plaats op ŽŽn van zijn vakantieweken. Voor een totaal van 180 vakantieplaatsen hebben zich dit jaar 630 kinderen aangemeld, dit betekent dat 70% van de aanvragen negatief moest worden beantwoord.

RenŽ van de Camp, voorzitter van Stichting Kico, maakt zich grote zorgen over het aantal kinderen dat een vakantie goed kan gebruiken, maar die mogelijkheid niet heeft. "We moeten tot onze grote spijt erg vaak 'Nee' verkopen. Hoewel we dit jaar van 4 naar 6 vakantieweken zijn gegroeid, heeft Kico meer dan tweederde van de aanvragen moeten afwijzen. Er wordt in Nederland te weinig gedaan voor kinderen die niet zomaar op vakantie kunnen."

Stichting Kico organiseert sinds 1999 vakantieweken en opvangweekenden voor kinderen tussen de zes en vijftien jaar. Het betreft kinderen uit de jeugdhulpverlening, uit gezinnen die op of onder de armoedegrens leven, uit het Speciaal Onderwijs en kinderen met stoornissen als ADHD en aan autisme verwante stoornissen. De vakanties en weekenden kenmerken zich door een intensieve begeleiding waarin veel structuur en individuele aandacht wordt geboden. Voor deze groep kinderen
een voorwaarde om op vakantie te kunnen.

Kico streeft ernaar om het aantal vakanties verder uit te breiden. Vrijwilligers om die vakantieweken te leiden zijn er bij Kico genoeg. De organisatie is in korte tijd gegroeid naar 100 vrijwilligers. "Als particulier initiatief ontbreekt het ons vooral aan voldoende financi'le middelen om meer vakanties te organiseren," aldus RenŽ van de Camp. "Dat is erg frustrerend, omdat we weten dat juist deze groep kinderen de ontspanning en afleiding bijzonder goed kan gebruiken, maar nauwelijks of geen mogelijkheden daartoe heeft."
Door aandacht te vragen voor het grote aantal kinderen dat een beroep doet op Kico, hoopt de Stichting de middelen te vinden om in de toekomst meer kinderen die een vakantie hard nodig hebben te kunnen helpen. Ieder kind verdient immers aandacht.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Harold van Dartel
Mob: 06 22 05 1934
Tel: 073 522 31 91
info@kico.nl

Deel: ' Te veel kinderen kunnen niet op vakantie '
Lees ook