Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

29-12-98, nr. 98-81

Teakwood-beleggingsfonds ging ten onder aan geloofwaardigheid

Het Teakwood investeringsprogramma dat, mede dankzij het Wereld Natuurfonds en de verzekeringsmaatschappij OHRA, veel beleggers wist te interesseren voor investeringen in hardhoutplantages in Costa Rica, is uiteindelijk vooral ten onder gegaan aan een gebrek aan geloofwaardigheid. Internet-circulaires met verklaringen van Teakwood contractpartners en commentaar van deskundigen hierop, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het ontmaskering van niet-consistente verklaringen, verdachte certificeringsconstructies en onverantwoorde productieclaims. Dit blijkt uit het proefschrift Green Gold; on variations of truth in plantation forestry, waarop ir. Paul Romeijn op woensdag 6 januari 1999 aan de Landbouwuniversiteit Wageningen promoveert. Romeijn was initiatiefnemer van deze internetcirculaires en is momenteel directeur van Treemail, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de advisering rond internationale bospolitiek en remote sensing.

Ontmaskering
Teakwood werd in 1989 opgezet om Nederlanders rechtstreeks te laten investeren in een teakplantage in Costa Rica. Het programma kwam pas werkelijk op stoom in 1993 toen het Wereld Natuurfonds (WWF) en verzekeringsmaatschappij OHRA besloten mee te doen. Duizenden investeerders en vele miljoenen guldens werden overgemaakt en - alleen al in Nederland - werden in het kielzog een dozijn andere teak-investeringsprojecten opgezet. Het fonds werd gepresenteerd als Het Groene Goud, maar kreeg vanaf november 1995 met steeds sterkere tegenstand te maken. In de herfst van 1996 beëindigde OHRA de verkoop van Teakwood-polissen. Paul Romeijn analyseerde de verklaringen van de Teakwood contractpartners, de certificering-wijze, de geprojecteerde rendementen en de wijze waarop Internet heeft bijgedragen aan de ontmaskering van het fonds.

Keurmerk
Het WWF zag de accreditatie en het keurmerk van het Forest Stewardship Council (FSC) als het enige geloofwaardige initiatief op het gebied van verantwoord bosbeheer. Volgens Romeijn kan er echter ernstig getwijfeld worden aan de onafhankelijkheid van het FSC, een van de hoekstenen van de certificering door derden. Ook zijn er fouten gemaakt op het gebied van de certificering van het bosbeheer en het verlenen van keurmerken voor bosproducten. Zo accrediteerde het FSC het aan de Flor y Fauna plantage verleende certificaat, terwijl het beheer van deze plantage niet bleek te voldoen aan een aantal van de door de FSC gestelde criteria voor verantwoord bosbeheer.

De geprojecteerde opbrengsten van de plantages werden door de partners vastgesteld op basis van de productiehoeveelheden biomassa, terwijl in de brochures werd gesproken van de productie en verkoop van hout (en dus niet van biomassa). Romeijn denkt dat er in Nederland een solide juridische basis bestaat waarop Teakwood-investeringscontracten ontbonden kunnen worden. Bovendien zijn de claims over de milieuvriendelijkheid van de bosteelt ongefundeerd.

Het proefschrift biedt een uniek inzicht in de beginselen van geloofwaardigheid van het labelen van bosproducten en demonstreert hoe het Internet kan helpen om rekenschap af te dwingen van multinationale ondernemingen. Een uitgebreide CD-ROM-bijlage aan het proefschrift stelt iedereen in staat op basis van originele documenten zijn mening te vormen over Teakwood-beleggingsfondsen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

De promotie van ir. P. Romeijn vindt plaats op woensdag 6 januari 1999 om 16.00 uur in Wageningen. Promotoren zijn prof.dr.ir. R.A.A. Oldeman (bosteelt en bosecologie) en prof.dr. N.G. Röling (landbouwkennissystemen in ontwikkelingslanden). Een samenvatting van het proefschrift (handelseditie ISBN 90-804443-3-2) kunt u opvragen bij de afdeling voorlichting en pr, tel. 0317-484472.

Behandeld door: afdeling Voorlichting en PR, Gert van Maanen, tel. 0317-485003 (werk) of 0317-412704 (privé).

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL

Deel: ' Teakwood-beleggingsfonds ten onder aan geloofwaardigheid '
Lees ook