Gemeente Groningen

12
OKT
13.14

Persbericht

Team 4 ontwerpt school Gravenburg
11-10-2001

De gemeente Groningen heeft architect Klaas Paul de Boer van Team 4 uitgekozen om de toekomstige basisschool in de Groningse wijk Gravenburg te gaan ontwerpen. In de nieuwe school zullen naast openbaar (De Vlint) en christelijk onderwijs (De Hoeksteen) ook een peuterspeelzaal en kinderopvang worden ondergebracht.

Bij de architectkeuze is er gekeken naar bureaucapaciteit, recente projecten die goed ontvangen zijn en ervaring met de bouw van een onderwijsaccommodatie. Verder zijn de architecten en hun werk beoordeeld op functionaliteit, originaliteit, creativiteit en communicatie.

Klaas Paul de Boer is één van de drie architecten van het bureau Team 4. Hij was onder andere als co-architect van de Franse architect Henri Ciriani betrokken bij de nieuwbouw van het Noorderpoortcollege. Deze nieuwbouw is gecombineerd met oudbouw, namelijk "het kasteeltje" aan de Melkweg en het monumentale pand op de hoek van de Westersingel, waarin voorheen het Natuurkundig Laboratorium gehuisvest was. In Friesland heeft hij een basisschool (in Makkinga) en een scholengemeenschap (in Bergum) ontworpen. Team 4 was verder betrokken bij onder andere de nieuwbouw van het Groninger Museum en het Academisch ziekenhuis. Ook het gebouw van de Rabobank De Meeuwen (Griffeweg) is van hen.

De wijk Gravenburg is een wijk in opbouw. Ook de onderwijsvoorziening wordt geleidelijk opgebouwd: er wordt dus niet meteen begonnen worden met een volledige school. Er zal gestart worden met voorzieningen voor de jongste groepen leerlingen.

In de wijk Gravenburg wordt op dit moment gewerkt met een noodvoorziening, waarin vier lokalen en een peuterspeelzaal gehuisvest zijn. Sinds 10 september bieden beide basisscholen daar onderwijs voor gecombineerde groepen 1 en 2 aan. De nieuwbouw van de school zal in 3 fases tot stand komen. Dit is afhankelijk van de groei van de wijk. De eerste nieuwbouwfase omvat in ieder geval 10 klaslokalen voor het basisonderwijs, een gymzaal, peuterspeelzaal en kinderopvang. Volgens de planning is de eerste fase halverwege 2003 gereed.

Deel: ' Team 4 ontwerpt school in Groningse wijk Gravenburg '
Lees ook