Team Ideas wint essaywedstrijd "Boven het Maaiveld"

5e Avond van Wetenschap en Maatschappij

NOORDWIJK, 20041109 -- De gasten van de de 5e Avond van Wetenschap en Maatschappij hebben vanavond Team Ideas als winnaar gekozen van de wedstrijd 'Boven het maaiveld'. Het team Ideas stelt voor om in Nederland een reality-TV programma in te voeren die de lotgevallen van jonge ondernemers volgt. Volgens jury-voorzitter Mickey Huibregtsen is het idee van het team "Creatief en praktisch uitvoerbaar".


Dit najaar is Nederland de voorzitter van de EU en nog altijd kent Nederland het streven om binnen Europa tot de meest competitieve kenniseconomieën te behoren. Daarom heeft De Avond een wedstrijd uitgeschreven onder jonge academici, met als thema: "Boven het maaiveld - De rol van Nederland in het Europese kennislandschap". De wedstrijd daagt jonge academici uit verfrissende ideeën te formuleren om de kennisontwikkeling in Nederland te stimuleren.

Aan het begin van de 5e Avond van Wetenschap en Maatschappij benadrukte Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Maria van der Hoeven dat het thema van de Avond van groot belang is. Zij legde uit dat het haar droom is dat in 2010 een belangrijk deel van het geld voor fundamenteel onderzoek wordt verdeeld op Europees niveau, maar dat Nederland haar eigen innovatief onderzoek blijft financieren. Shell-topman Jeroen van de Veer gaf aan dat de Lissabon-doelstellingen niet langer haalbaar zijn, maar dat Nederland desondanks moet blijven streven naar het opleiden van excellente onderzoekers.

De drie beste ideeën van de competitie sloten de 5e Avond af. De genodigden van de Avond hebben vervolgens Team Ideas als winnaar gekozen door middel van een schriftelijke verkiezing. Het winnende team ontvangt EUR 10,000 ontvangen. De volledige lijst van teams en de winnaars vindt u in de bijlage. Volgens McKinsey alumnus Mickey Huibregtsen, voorzitter van de Stichting De Avond van Wetenschap en Maatschappij, zijn de essays van bijzondere kwaliteit: "Er zijn meer goede ideeën die uitvoering verdienen. Ze zijn creatief en zullen zeker helpen om het innovatief klimaat in Nederland te bevorderen."

Voorafgaand en na afloop van de Avond wijdt Teleac een aantal TV-uitzendingen aan het thema van de Avond. Deze uitzendingen vinden op elke woensdagavond in in oktober en november plaats op Nederland 1, om circa 23.20 uur, onder de titel "Welvaart 2025, de fantasie van..." (zie www.teleac.nl).


Noot voor redacties:

Deel: ' Team Ideas wint essaywedstrijd 'Boven het Maaiveld' '
Lees ook