ministerie van economische zaken - persbericht 077 datum: 31-05-1999

nederland werkt samen met georgie

de ministerraad heeft ingestemd met de ondertekening van een verdrag met georgie ter bevordering van de technische en financiele samenwerking. het gaat daarbij hoofdzakelijk om projecten die ontwikkeld zijn onder het programma samenwerking oost-europa (pso). ook projecten in het kader van het programma maatschappelijke transformatie (matra) en transporten van humanitaire goederen, evenals door de ministeries van economische zaken en buitenlandse zaken medegefinancierde projecten van multilaterale instellingen, vallen onder het verdrag.
de belangrijkste in het verdrag geregelde onderwerpen zijn vrijstelling van belasting voor, in het kader van de projecten geimporteerde materialen en apparatuur en de privileges en immuniteiten van uitgezonden personeel. nederland is niet verplicht hulp te verlenen krachtens het verdrag.

Deel: ' Technische en financiele samenwerking Nederland en Georgie '
Lees ook