De Unie


Technische GH: Onze CAO-wijzigingsvoorstellen

25 februari 2003 - In onze ledenbrief van 7 februari jl. vroegen wij u om commentaar te leveren op onze concept CAO-wijzigingsvoorstellen. Veel leden hebben daarop gereageerd. Hierbij ontvangt u de CAO-wijzigingsvoorstellen, zoals die deze week bij de werkgevers-delegatie zijn ingediend.

Bedankt voor uw reacties
Wij hadden u gevraagd uw betrokkenheid te laten blijken door het geven van een reactie op de concept CAO-wijzigingsvoorstellen. Welnu, dat is in ruime mate gebeurd. Voor ons een prettige wetenschap, zo kort voor de komende onderhandelingen. Van velen van u ontvingen wij een kort en krachtig 'akkoord en succes'. Enkelen hebben nog suggesties gedaan of ons gewezen op onduidelijkheden. Langs deze weg willen wij eenieder bedanken die de moeite heeft genomen om te reageren.

Het vervolg
Alle reacties hebben geleid tot enkele, overigens geringe aanpassingen van de teksten. Inmiddels zijn deze formeel ingediend en vormen voor De Unie het vertrekpunt voor de komende CAO-onderhandelingen. Allereerst zullen CAO-partijen elkaar begin maart nog informeel spreken. Dit om de haalbaarheid van de diverse, wederzijdse wijzigingsvoorstellen te toetsen. Op vrijdag 14 maart aanstaande beginnen dan de formele onderhandelingen. Hoe wij daaraan beginnen blijkt uit de eveneens bijgevoegde brief aan de werkgeversdelegatie.

Onze rol en uw rol
Van onze kant zullen wij alles in het werk stellen om u zo snel en goed mogelijk te blijven informeren. Dat gebeurt door middel van de per post te bezorgen ledenbrieven, maar ook via onze website www.unie.nl. Onder de bedrijfsgroep Groothandel staan de actuele ontwikkelingen. Dus ook de ledenbrieven, zoals die vaak pas één à twee dagen later per post worden bezorgd.

Andersom verwachten wij dat u blijft reageren en ons informeren. Uw eigen reactie op ontwikkelingen, maar ook de reacties van collega's en uw werkgever. Laat het ons weten! Dat kan per post (Postbus 34, 2900 AA Capelle a/d IJssel), per telefax (010-4585377) of per e-mail (groothandel@unie.nl).

En natuurlijk is er ook alle reden om uw niet-georganiseerde collega's juist nu te overtuigen van een lidmaatschap van De Unie. Wilt uw collega informatie daarover? Bel 010-2846635 of bezoek De Unie website

In ieder geval na 14 maart aanstaande hoort u nader van ons.

Met vriendelijke groet,

Ed C.P. Lecomte
Bedrijfsgroepvoorzitter Groothandel

* Integrale tekst CAO wijzigingsvoorstellen (PDF File)
* Intropagina Groothandel

dinsdag, 25 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Technische GH CAO-wijzigingsvoorstellen '
Lees ook