Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Eindhoven, maandag 21 januari 2013

Brainport regio doet voorzet voor krachtig stimuleren bètatechniek

Technologiepact Brainport overhandigd aan minister Kamp

Op de High Tech Campus Eindhoven heeft burgemeester Rob van Gijzel, voorzitter van Stichting Brainport, op maandag 21 januari het Technologiepact Brainport overhandigd aan minister van Economische Zaken Henk Kamp. De minister bracht maandag zijn eerste binnenlandse werkbezoek aan Brainport Regio Eindhoven. Het Technologiepact Brainport doet een voorzet voor stimulerende maatregelen die door regio en rijk als extra impuls kunnen worden opgepakt om het tekort aan bètatechnisch talent sterk te verminderen. En daarmee het concurrerende vermogen van Nederland en specifiek Brainport Regio Eindhoven te behouden én te vergroten.

Impuls voor de arbeidsmarkt

Prominent onderwerp op de agenda van het werkbezoek van minister Kamp was de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in combinatie met het onderwijs. In aansluiting op het in het regeerakkoord aangekondigde Techniekpact, waarvoor de ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk is, hebben bedrijven, onderwijspartijen en overheden uit Brainport Regio Eindhoven afgelopen week een voorzet geschreven voor een regionale uitwerking van het Techniekpact. Het tekort aan bètatechnisch talent, zowel qua vakmanschap als kenniswerk, zorgt nu al voor het mislopen van economische groeikansen in het hart van de kennis- en maakindustrie. Brainport Regio Eindhoven heeft aangegeven graag tot een partnership met het nieuwe kabinet te komen om gezamenlijk te werken aan deze grote uitdaging.

Burgemeester Van Gijzel: "De toegevoegde waarde per geïnvesteerde euro in onze technologie- en maakindustrie behoort tot de hoogste in de Nederlandse economie. Ook op het gebied van exportpotentieel en oplossingskracht voor maatschappelijke problemen is de Brainport regio Eindhoven ongeëvenaard. Het succes van deze regio is daarmee cruciaal om de Nederlandse samenleving ook in de toekomst - met toenemende vergrijzing en een veranderende verhouding tussen werkenden en niet-werkenden - betaalbaar te houden. We kunnen toekomstige problemen tegengaan en zelfs het huidige succes uitbreiden, door te kiezen voor maatregelen zoals die in het Technologiepact Brainport worden voorgesteld."

Technologiepact Brainport

Het technologiepact bevat voorstellen voor nieuwe initiatieven, waarin met kracht en focus wordt voortgebouwd of nieuw wordt ingezet op zaken die daadwerkelijk effect opleveren. Om werkzekerheid te bevorderen voor bètatechnisch opgeleiden (van alle leeftijden) wordt in het Technologiepact Brainport onder andere een oproep gedaan voor het ontwikkelen van flexibele scholings- en arbeidsmarktmaatregelen waarbij gekeken wordt naar het Duitse voorbeeld van de Kurtzarbeit. Daarnaast bevat het pact voorstellen om zowel in het basisonderwijs als voortgezet onderwijs de aandacht voor techniek echt te vergroten. Voor het oplossen van de problematiek op de korte termijn is het belangrijk om buitenlandse kenniswerkers en vaklieden aan te trekken en te behouden.

"Brainport Regio Eindhoven is één van de slimste regio's ter wereld, mede dankzij de goede samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs", aldus minister Kamp. "Ik ben blij met het aanbod van de regio om deze ervaring in te zetten voor een landelijk techniekpact. Hopelijk inspireert dit andere regio's om hetzelfde te doen."

Tijdens het werkbezoek is de minister van Economische Zaken ook geïnformeerd over de noodzaak voor beschikbaarheid van voldoende risicokapitaal voor startende en doorgroeiende ondernemers. In de regio is daarvoor een actieprogramma gestart onder de naam Brainport Networking Financials. Eerder heeft burgemeester Rob van Gijzel bij buitenlandse bezoeken gesproken met kapitaalverschaffers om ze te interesseren voor investeringen in technologiebedrijven in Brainport Regio Eindhoven.

Over het werkbezoek

Het werkbezoek startte maandagochtend bij Philips Healthcare in Best en Shapeways in Eindhoven. Philips Healthcare toonde met een aantal demonstraties aan hoe baanbrekende innovaties op het gebied van minimaal invasieve behandelingen chirurgische ingrepen verbeteren. Tijdens de rondleiding bij Shapeways zag de minister 3D printers in actie en werden voorbeelden van de verschillende materialen en mogelijkheden getoond.

Op het einde van de dag kreeg de minister een rondleiding op de High Tech Campus Eindhoven en bracht hij een bezoek aan Holst Centre. Voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën werken bedrijven en kennisinstellingen nauw samen. Holst Centre richt zich op de ontwikkeling van sleuteltechnologieën voor toekomstige toepassing in onder andere de gezondheidszorg en duurzame energieopwekking. Niet alleen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, maar ook bedrijven uit het buitenland sturen researchers naar de regio Eindhoven. Omdat dit onderzoek nog ver af staat van de markt, is ook inbreng via publieke kennisinstellingen van groot belang. Met behulp van concrete voorbeelden is de minister hierover tijdens zijn werkbezoek geïnformeerd.

Het Technologiepact Brainport is opgesteld op initiatief en onder regie van Stichting Brainport, in nauw overleg met de Taskforce TOA\Werken in Brainport en het Captains of Industry Overleg in Brainport Regio Eindhoven.

Deel: ' Technologiepact Brainport overhandigd aan minister Kamp '
Lees ook