Ingezonden persbericht


Persbericht 27 mei 2002

Technologiequiz verbreedt onderlinge kennis bedrijven

Enschede - 27 mei 2002. Het Bedrijfs Technologisch Centrum Twente (BTC-Twente) in Enschede heeft aan iedereen die een relatie met het BTC heeft een vragenlijst gestuurd over de organisatie of producten van bedrijven die gevestigd zijn in het BTC-Twente of gehuisvest zijn op het nabij gelegen Business & Science Park. Deze 'technologiequiz' maakt deel uit van de lustrumactiviteiten van het BTC-Twente, dat op 11 juni a.s. zijn vierde lustrum viert. De winnaar van deze quiz zal tijdens de bedrijvenbeurs in het BTC op 11 juni a.s. bekend worden gemaakt. De prijzen worden beschikbaar gesteld door Golden Tulip Hotel 'De Broeierd' en FC Twente.

Doel van deze technologiequiz is de kennis over de bedrijven te verbreden. In het BTC en op het Business & Science Park zijn veel bedrijven van uiteenlopende aard gevestigd. Collega-bedrijven weten ongetwijfeld van elkaar wat ze doen, maar van veel bedrijven is dat nauwelijks bekend. Om de kennis over elkaar te verbreden zijn 23 vragen geselecteerd uit de vragen die de bedrijven zelf hebben opgesteld. Om het juiste antwoord op deze vragen te verkrijgen, zullen de bedrijven contact met elkaar moeten opnemen. Op deze manier wordt de onderlinge kennis verbreed en daarmee de kans op een toekomstige samenwerking bevorderd. Hiermee vervult het BTC één van haar essentiële functies, namelijk de kruisbestuiving tussen ondernemers uit verschillende disciplines en transfer van kennis. Netwerkvorming en kennistransfer zijn de sleutelwoorden voor de toekomst van wetenschap en bedrijfsleven.

Deel: ' Technologiequiz verbreedt onderlinge kennis bedrijven '
Lees ook