Provincie Utrecht


Persbericht
22 juni 1999

TEERBAU KRIJGT DEFINITIEF GEEN VERGUNNING

GS hebben besloten de aangevraagde milieuvergunning van de asfaltcentrale Teerbau te Utrecht definitief niet te verlenen. Op grond van het rijksgeurbeleid en een doorvertaling daarvan naar de Utrechtse situatie op Lage Weide is vergunningverlening niet mogelijk.

Dit is gebleken toen de installatie onder een tijdelijke milieuvergunning in de periode augustus 1997-november 1998 heeft gedraaid. De provincie Utrecht had namelijk in augustus 1997 een tijdelijke vergunning aan de asfaltcentrale Teerbau te Utrecht verleend omdat toen op voorhand niet aan te geven was of de installatie onaanvaardbare geurhinder zou kunnen veroorzaken. Bovendien was sprake van een experimentele installatie die aan de nieuwste technische eisen zou voldoen. Aan het bedrijf is de kans gegeven door middel van metingen aan te tonen dat het met de installatie aan de geurnormen kon voldoen.

Het bedrijf bleek echter onaanvaardbare geurhinder te veroorzaken. De installatie voldoet aan de stand der techniek, er zijn geen technieken voorhanden die onaanvaardbare geurhinder voor Lage Weide en Zuilen in de toekomst kunnen voorkomen. Dit zijn de belangrijkste redenen voor GS om tot weigering van een nieuwe Wet milieubeheervergunning te besluiten.
(Voor informatie: mevr. S. van Vliet,actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 51)

Terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Teerbau in Utrecht krijgt definitief geen vergunning '




Lees ook