Gemeente Stadskanaal

STICHTING PROVINCIAAL GRONINGER STUDIEFONDS

Tegemoetkoming in de studiekosten

Vanaf heden kunnen er aanvragen voor een tegemoetkoming in de studiekosten voor het studiejaar 1999/2000 worden ingediend bij de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds.

Inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen in principe in aanmerking komen voor een bijdrage in de studiekosten. Het Provinciaal Groninger Studiefonds is met name bedoeld voor personen die op geen enkele andere wijze in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten (bijv. via de Informatie Beheer Groep, arbeidsbureau, bijzondere bijstand, etc.)

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen. Voor inlichtingen over deze voorwaarden en voor verdere informatie over een tegemoetkoming in de studiekosten kunt u contact opnemen met Anneke Boiten van de afdeling onderwijs, cultuur, sport en welzijn. Haar telefoonnummer is (0599) 631 645. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis in Stadskanaal (via het publieksbureau of de afdeling onderwijs, cultuur, sport en welzijn).

De aanvragen dienen vóór 31 mei 1999 te worden ingediend bij de gemeente.

Deel: ' Tegemoetkoming in studiekosten Groninger Studiefonds '
Lees ook