Ingezonden persbericht


Tegemoetkoming voor studenten met weekendkaart

Utrecht, 4 oktober 2001 - Sinds 3 september is de treindienst op een aantal trajecten uitgedund. Hierdoor kunnen studenten in het weekend worden geconfronteerd met een verlenging van hun reistijd.

Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) hebben in goed overleg met NS en het ministerie van OC&W de volgende tegemoetkoming voor weekendkaarthouders afgesproken.

Alle studenten met een weekendkaart kunnen van 15 oktober tot en met 14 november gratis hun kaart omwisselen naar een weekkaart. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het standaardformulier dat bij de postkantoren te verkrijgen is. De fl 30,- die dit normaal kost wordt door de IB-Groep teruggestort op de rekening van de student.

Uitwonende studenten die in het bezit willen blijven van een weekendkaart kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming. Uitgangspunt hierbij is de treinreis die je regelmatig aflegt van je woon-/studie adres naar het adres van je ouders of je vaste weekendadres. Indien er door de aangepaste dienstregeling een verlenging van de enkele reis per trein ontstaat van 30 minuten of meer en het reizen met een eerdere of een latere trein hiervoor geen oplossing biedt, krijg je een eenmalige tegemoetkoming van fl 200,- (90,76 euro). Als je denkt dat je voor de regeling in aanmerking komt, moet je in de maand december een aanvraagformulier invullen en opsturen naar NS. De procedure hiervoor is vanaf 15 november te vinden op www.ns.nl <http://www.ns.nl> onder 'Actueel'. Formulieren die na 31 januari nog binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

ISO en LSVb zijn blij dat NS benadeelde studenten tegemoet komen. Voorzitter Sofie Joosse (LSVb): "De dienstverlening aan weekendkaarthouders is verminderd. Terecht komen de NS de getroffen studenten tegemoet." Voorzitter Jonathan Zondag (ISO): "De regeling ziet er goed uit. Wel roepen wij NS en busbedrijven op de aansluitingen tussen treinen en bussen te verbeteren".

Zoekwoorden:

Deel: ' Tegemoetkoming voor studenten met weekendkaart '
Lees ook