CDA

Siem Buijs: Tegen eigen betalingen in de zorg

"Wij zijn tegen," aldus Siem Buijs in een reactie op het advies van voorzitter Sanders van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan informateur Donner. Sanders meent dat de kosten voor de gezondheidszorg de komende jaren zo explosief zullen stijgen door de vergrijzing en groeiende technologische mogelijkheden dat de politiek een eigen bijdrage van burgers moet gaan invoeren.

Buijs onderstreept dat het CDA niets voelt voor maatregelen die de bereikbaarheid van de zorg in gevaar zouden kunnen brengen. "Eigen bijdragen en risicos zorgen ervoor dat mensen heel goed nadenken voor zij naar de dokter stappen. Dat heeft voordelen, maar kan ook slecht uitpakken voor de gezondheid van mensen."

"Wij zijn in het algemeen voor solidariteit en die willen we ook verankeren in een nieuw zorgstelsel," aldus Buijs. "De manier waarop we dat willen doen is bekend: huishoudens betalen niet meer dan tien procent van hun inkomen aan noodzakelijke zorg. Komen zij daar bovenuit dan krijgen zij daarvoor compensatie van de fiscus."

Met zijn advies heeft Sanders de makkelijkste weg gekozen, aldus Buijs. Hij verwijst naar een rapport van het ministerie van volksgezondheid. Hieruit blijkt dat er in de zorg veel bespaard kan worden door efficiënter te werken en overbodige regelgeving te schrappen. Buijs: "Ook kan er volgens de commissie De Beer tenminste 300 miljoen Euro worden bezuinigd door de papierwinkel in de zorg aan te pakken. Dat is nog een punt: eigen bijdragen zorgen alleen maar voor extra bureaucratie."

Deel: ' Tegen eigen betalingen in de zorg '
Lees ook