expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ: financiële tegenvallers bij GOM

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 109
Datum: 30-06-1999

FINANCI.LE TEGENVALLERS BIJ GELDERSE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de directie van de N.V. Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) haar heeft meegedeeld dat zij rekening houdt met enkele grote en onverwachte financiële tegenvallers. Een beperkt eerste onderzoek heeft uitgewezen dat sprake is van onregelmatigheden. Of ook gesproken kan worden van laakbaar gedrag is nog niet duidelijk, maar kan ook niet worden uitgesloten. Om goed zicht te krijgen op de omvang en de oorzaak van de financiële tegenvallers en op de vraag of de tot nu toe op participaties van de GOM getroffen voorzieningen voldoende groot zijn, laten het Ministerie van Economische Zaken en de provincie Gelderland als groot-aandeelhouders van de GOM een onderzoek instellen door een niet eerder bij de GOM betrokken accountant.

Deel: ' Tegenvallers bij Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij '
Lees ook