Ministerie van Financien

Titel: TEKORT DAALT, MAAR NOG GEEN EVENWICHT

Persberichtnr.

99/202

Den Haag

21 september 1999

TEKORT DAALT, MAAR NOG GEEN EVENWICHT

Het EMU-tekort, het tekort van de totale overheid, blijft dalen, maar een begrotingsevenwicht of een overschot zijn nog niet in zicht. Voor zowel 1999 als 2000 wordt een verdere daling van het tekort verwacht tot respectievelijk 0,6% en 0,5% van het bruto binnenlandsproduct (BBP, de maat voor de omvang van de economie). Bij het aantreden van het eerste kabinet Kok in 1994 bedroeg het EMU-tekort nog 3,8%BBP, in 1998 was het tekort gedaald tot 0,8% BBP. Het laagste tekort in 25 jaar. Hiermee wordt de doelstelling van begrotingsevenwicht of overschot uit het Groei- en stabiliteitspact, de afspraak tussen de euro-landen om de economie te stabiliseren, dicht genaderd. Om in deze kabinetsperiode een begrotingsevenwicht te halen is echter een gemiddelde economische groei van ongeveer 3% BBP per jaar noodzakelijk. De groeiverwachtingen voor 1999 en 2000 zijn met 2¾% BBP en 2½% BBP weliswaar gunstig, maar alleen wanneer het economische tij mee blijft zitten kan een begrotingsevenwicht in zicht komen. Op korte termijn is daar nog geen sprake van, want in 2001 en 2002 loopt, naar de huidige inzichten, het tekort weer op tot iets boven de 1% BBP. Dit is het gevolg van de lastenverlichting van 5 miljard gulden die dan wordt ingezet voor de herziening van het belastingstelsel.

De EMU-schuldquote daalt, op basis van de huidige inzichten, in 1999 tot 64,2% BBP en in 2000 tot 62,2% BBP, waarmee het EMU-plafond van 60% weer een stapje dichter is genaderd.

Deel: ' Tekort daalt, maar nog geen evenwicht '
Lees ook