expostbus51


CNV

CNV-onderzoek naar sociaal beleid in gemeenten

Meeste gemeenten hebben tekort op begroting Wvg

Uit onderzoek van het CNV blijkt dat 71 procent van de gemeenten een tekort heeft op de begroting van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Het CNV vindt dit zorgelijk omdat met het oog op de toenemende vergrijzing dit tekort alleen maar groter zal worden. Het CNV heeft onderzoek gedaan naar het sociale beleid van gemeenten. In totaal hebben 333 gemeenten (62% van het totaal) meegewerkt aan het onderzoek. Naast de Wvg heeft het CNV de kinderopvang en de bijzondere bijstand getoetst.

Wvg
Het CNV vindt het spijtig dat de verdeling van de Wvg-budgetten gewijzigd is. Nu krijgen kleinere gemeenten minder budget. Het CNV verwacht dat de druk op de begroting in deze gemeenten alleen maar zal toenemen. Vooral omdat de vervoersmogelijkheid op het platteland veel beperkter zijn. Met betrekking tot de Wvg constateert het CNV dat bijna de helft van de gemeenten nog steeds een eigenbijdrageregeling hanteert. Het merendeel van de gemeenten toetst daarbij op gezinsinkomen. Het CNV is daar tegen en vindt dat gemeenten de eigenbijdrageregeling beperkt moeten houden. In ieder geval moet het inkomen van de partner buiten beschouwing worden gelaten.

Kinderopvang
Uit het CNV-onderzoek blijkt dat de wachtlijsten voor de kinderopvang in grote steden te lang zijn. Het valt het CNV verder tegen dat gemeenten vaak niet of slechts gedeeltelijk inzicht hebben in het budget en de beleidsontwikkeling van de kinderopvang. Dit is een slechte zaak. Het kan leiden tot een minder optimale besteding van de middelen.
Het CNV hecht aan kinderopvang een groot belang vanwege het combineren van arbeid en zorg. Sociale partners hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in de verdere ontwikkeling van de kinderopvang. Het CNV verwacht ook dat de overheid, landelijk en gemeentelijk, deze taak serieus neemt. Inzicht in wat zich bij de gemeenten afspeelt, is hierbij onmisbaar.

Bijzondere bijstand
Zowel bij de bijzondere bijstand als bij de Wvg is het opmerkelijk dat gemeenten de overschotten, voor zover die er zijn, niet in een apart fonds storten. Zo heeft de helft van de gemeenten een begrotingsoverschot voor bijzondere bijstand. Het is niet de bedoeling dat gelden voor bijzondere bijstand aan zaken als lantaarnpalen worden besteed. Overigens constateert het CNV een aanmerkelijke verbetering in de uitvoering van de bijzondere bijstand in vergelijking met zijn onderzoek in 1997.

----------------------------

Meer informatie voor de sociaal-economische redactie: Het landelijk rapport is op internet www.cnv.nl in te zien. Vanaf 11 oktober verschijnen de onderzoeksresultaten van de gemeenten die aan het onderzoek hebben meegedaan ook op internet.. Nadere informatie: Willem Hooglugt tel. 030-2913646, mobiel 06-53837659

04 okt 99 11:14

Deel: ' Tekort gemeenten begroting Wet voorzieningen gehandicapten '
Lees ook