Tekster en Uitgeverij Deviant streven samen beter schrijfonderwijs na


AMERSFOORT, 20170112 -- Tekster en Uitgeverij Deviant bundelen tijdens de NOT 2017 hun krachten om het schrijfonderwijs in Nederland te verbeteren. Tijdens een ontmoeting tijdens het ‘Symposium on writing intervention research’ bleken Tekster en Uitgeverij Deviant een gedeelde visie op schrijfdidactiek te hebben. Een visie die terugkomt in de schrijfdidactiek van de basisschoolmethode Tekster en de mbo-methode Starttaal van Uitgeverij Deviant. Hierop besloten de partijen samen de barricades op te gaan voor beter schrijfonderwijs. Het begin van een bijzondere samenwerking.

Tekster en Uitgeverij Deviant streven samen beter schrijfonderwijs naTekster: methode voor het basisonderwijs
Tekster is een aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde lesmethode voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De kern van Tekster is een schrijfstrategie waarmee leerlingen op een speelse manier een stapsgewijze aanpak leren. Dat gebeurt aan de hand van drie dieren: de VOS voor groep 6, de DODO voor groep 7 en de EKSTER voor groep 8. De dierennamen zijn acroniemen: de letters staan voor de stapjes in het schrijfproces. VOS staat bijvoorbeeld voor Verzinnen - Ordenen - Schrijven. Uit onderzoek, uitgevoerd onder 144 docenten en bijna 3000 leerlingen, bleek dat leerlingen na vier maanden onderwijs met Tekster maar liefst anderhalf leerjaar vooruitgaan.

Tekster is ontwikkeld door Monica Koster en Renske Bouwer. Tijdens het NRO-congres op 2 november 2016 werden zij tot winnaars uitgeroepen van de NRO-VOR-praktijkprijs 2016. Koster en Bouwer ontvingen de prijs voor de doeltreffende wijze waarop zij hun onderzoek hebben vertaald naar de onderwijspraktijk. 

Starttaal: mbo-methode Nederlands
Starttaal is een evidence based ontwikkelde mbo-methode Nederlands van Uitgeverij Deviant, een educatieve uitgeverij die lesmethodes ontwikkelt voor de algemeen vormende vakken in het middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. In Starttaal is een vertaalslag gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de onderwijspraktijk. Zo leert de leerling onder andere schrijven aan de hand van het vijffasenmodel (Hoogeveen, 1993; Kouwenberg & Hoogeveen, 2007).

Het vijffasenmodel is vergelijkbaar met de aanpak van Tekster: eerst oriënteert een leerling zich op het onderwerp en activeert hij voorkennis. Daarna bereidt de leerling de schrijfopdracht voor door een schrijfplan te maken. Op basis van dit schrijfplan schrijft de leerling een eerste versie van zijn tekst. Een leerling controleert deze eerste versie aan de hand van vooraf gestelde criteria. In zowel Starttaal als Tekster vragen leerlingen feedback aan medeleerlingen en verbeteren ze hun tekst op basis van deze peerfeedback. Op deze manier leren leerlingen om stapsgewijs tot een kwalitatief hoogstaand schrijfproduct te komen.

NOT 2017
Tijdens de NOT 2017 kunnen bezoekers in de stand van Uitgeverij Deviant (stand D040, hal 9) kennismaken met Tekster en Starttaal. Elke beursdag is er om 10:30 uur een presentatie over Tekster in de stand. Op dinsdag 24 januari en donderdag 27 januari zijn er presentaties over Starttaal om 13:00 uur in Theater Oranje.


Deel: ' Tekster en Uitgeverij Deviant streven samen beter schrijfonderwijs na '
Lees ook