Gemeente Rotterdam


Telecomkabels dwars door woonwijk Pernis

De komende weken ondervindt de wijk Pernis veel overlast van de aanleg van telecommunicatieleidingen. Het gaat in totaal om 17 kabels van KPN die dwars door de woonkern worden aangelegd. Gezien de overlast die Pernis momenteel al ondervindt van allerlei werkzaamheden in en om de woonkern, hebben de wijkraad Pernis en Gemeentewerken aan KPN voorgesteld de kabels om de wijk heen te leggen. KPN heeft dit alternatief echter niet geaccepteerd. Volgens de Telecomwet is de gemeente juridisch genoodzaakt om KPN een vergunning te geven voor bekabeling dwars door de wijk Pernis. Het College van B. en W. betreurt het dat KPN niet akkoord gaat met de alternatieve route voor bekabeling. Gezien de juridische stappen die KPN kan nemen valt echter niet aan deze ingreep te ontkomen. De gemeente Rotterdam kan er alleen op toezien dat de werkzaamheden zodanig verlopen dat er zo min mogelijk overlast voor de bewoners van Pernis zal zijn. De Dienst Gemeentewerken zal daar scherp op toezien.

Zoekwoorden:

Deel: ' Telecomkabels dwars door woonwijk Pernis '
Lees ook